Vanaf vrijdag is de geactualiseerde projectonderzoeksnota van Nieuwe Sluis Zeebrugge te lezen op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be. In die nota staat omschreven welke alternatieven op de Visartlocatie verder worden onderzocht en hoe de verschillende studies in de uitwerkingsfase worden aangepakt. De nota kwam tot stand na input van omwone...

Vanaf vrijdag is de geactualiseerde projectonderzoeksnota van Nieuwe Sluis Zeebrugge te lezen op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be. In die nota staat omschreven welke alternatieven op de Visartlocatie verder worden onderzocht en hoe de verschillende studies in de uitwerkingsfase worden aangepakt. De nota kwam tot stand na input van omwonenden, bedrijven, verenigingen en adviesinstanties. Burgers konden vanaf 8 juni tot 10 juli de projectonderzoeksnota raadplegen en vervolgens via diverse kanalen feedback bezorgen. "We hebben bijna 90 reacties van burgers en adviesinstanties ontvangen. Die hebben we verwerkt in een geactualiseerde projectonderzoeksnota. Daarnaast hebben we alle inspraak gebundeld in een overwegingsdocument. Daarin motiveren we welke reacties zijn meegenomen en op welke manier ze werden verwerkt in de nota", zegt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van het project. De komende weken krijgen alle betrokkenen in de omgeving meer informatie over de nota. Zo wordt begin december een infokrant verspreid en komen er opnieuw projectzuilen op het Marktplein en voor het buurtcentrum 'd'Oude Stoasie'. Wie daarnaast nog vragen heeft over het project, kan die stellen aan het projectteam. "Dat kan zowel via e-mail als via het 0800-nummer. Momenteel bekijken we of en hoe we de komende weken fysieke of digitale spreekuren kunnen organiseren." Hoe de nieuwe zeesluis op de Visartlocatie en de verbindingsweg Nx eruit zullen zien, staat vandaag nog niet vast. Er liggen verschillende alternatieven op tafel. Het is de Vlaamse regering die na beoordeling van die alternatieven een keuze zal maken. Die keuze wordt nadien verder uitgewerkt en in een openbaar onderzoek aan de burgers voorgelegd.