De Leiewerken in Menen zijn een belangrijk onderdeel van het Europees gesubsidieerde project Seine Schelde Vlaanderen. In het kader van dit project wordt de waterweg aangepast aan de komst van grotere schepen met grotere ladingen. In het centrum van Menen is er onder meer een bochtverbreding nodig. Die moet er komen zodat schepen met een lengte tot 185 meter vlot de bocht kunnen nemen. De huidige brug in de Rijselstraat is te laag voor deze schepen. Ook een nieuwe, hogere brug is dus noodzakelijk.
...

De Leiewerken in Menen zijn een belangrijk onderdeel van het Europees gesubsidieerde project Seine Schelde Vlaanderen. In het kader van dit project wordt de waterweg aangepast aan de komst van grotere schepen met grotere ladingen. In het centrum van Menen is er onder meer een bochtverbreding nodig. Die moet er komen zodat schepen met een lengte tot 185 meter vlot de bocht kunnen nemen. De huidige brug in de Rijselstraat is te laag voor deze schepen. Ook een nieuwe, hogere brug is dus noodzakelijk."De Leie in Menen wordt een schakel in de Seine-Scheldeverbinding: de watersnelweg van de toekomst", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We gaan fors investeren om de Leie geschikt te maken voor grotere schepen, die in 1 klap honderden vrachtwagens van de weg halen. We geven een stevige impuls aan de economie rond de Leie én aan de stadsvernieuwing in Menen. De werken worden ingrijpend, maar zullen een zegen zijn voor het Menen van de toekomst".Het voorkeursscenario werd tijdens de eerste helft van dit jaar verder bestudeerd. Ontwerpers gingen aan de slag en brachten alle technische informatie gedetailleerd in kaart. Op basis van deze informatie hebben Waterwegen en Zeekanaal NV en stad Menen nu beslissingen genomen over de resterende percelen.Verschillende grondsonderingen en uitgebreid onderzoek van de huidige kaaimuur op de noordelijke oever hebben aangetoond dat deze kaaimuur volledig vernieuwd moet worden. De bouw ervan heeft echter geen impact op de achterliggende percelen aan de Noordkaai en een deel van de Sluizenkaai. Er werd ook een eerste ontwerp van de nieuwe wegenis gemaakt. De nieuwe brug komt hoger dan de huidige brug en daardoor worden ook de aanloophellingen verlengd. De bestaande wegenis moet hier en daar grondig aangepast worden om aan te sluiten op de nieuwe brug. Dit heeft impact op een aantal percelen op beide oevers.Uit alle technische studies is gebleken dat er 22 percelen bijkomend verworven moeten worden. Het grootste deel van de resterende percelen blijft dus gevrijwaard. In totaal zullen er 135 percelen verworven worden. De verdere opvolging van de noodzakelijke omgevingswerken en de afwerking van de bebouwing aan de Leieboorden gebeurt door de stad Menen in samenwerking met intercommunale Leiedal. Alle eigenaars werden reeds op de hoogte gebracht. De experten van Waterwegen en Zeekanaal NV, Leiedal en de Stad staan klaar om hun vragen en bezorgdheden zo goed mogelijk op te vangen.Nu het voorkeursscenario bekend is en de eerste technische studies afgerond zijn, kan het voorontwerp gefinaliseerd worden. Aan dit voorontwerp is ook een milieueffectenrapport gekoppeld waarin alle positieve en negatieve gevolgen op de omgeving en op de mens onderzocht worden.Na de goedkeuring van het milieueffectenrapport, kan het voorontwerp omgezet worden naar een definitief plan. Het ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn. Aansluitend start de procedure voor het aanstellen van een aannemer en worden de nodige vergunningen aangevraagd. Pas als dat gebeurd is en alle nodige percelen verworven zijn, kunnen de werken starten op het terrein.