Verantwoordelijk schepen Veerle Vervaeke (N-VA/Open VLD) zit met de handen in het haar. "Dit is toch echt wel om moedeloos van te worden. Hoe lang sleept de broodnodige heraanleg van deze archislechte weg nu al aan? In april 2014 kregen wij van het Agentschap Onroerend Erfgoed subsidies toegekend, maar wel onder de voorwaarde dat we binnen de zes jaar de factuur zouden voorleggen. Het begin van deze werken lijkt echter verder af dan ooit, we hebben nog niet eens een bouwvergunning. En wat nu aan het gebeuren is, dat is te zot voor woorden."
...

Verantwoordelijk schepen Veerle Vervaeke (N-VA/Open VLD) zit met de handen in het haar. "Dit is toch echt wel om moedeloos van te worden. Hoe lang sleept de broodnodige heraanleg van deze archislechte weg nu al aan? In april 2014 kregen wij van het Agentschap Onroerend Erfgoed subsidies toegekend, maar wel onder de voorwaarde dat we binnen de zes jaar de factuur zouden voorleggen. Het begin van deze werken lijkt echter verder af dan ooit, we hebben nog niet eens een bouwvergunning. En wat nu aan het gebeuren is, dat is te zot voor woorden."Waar zit nu eigenlijk het probleem? Vroeger liep er op ongeveer dezelfde plaats een kronkelende voetweg, Sentier 44. Toen de kaarsrechte Neringenstraat werd aangelegd, werd die voetweg overbodig en verdween hij in de praktijk. Maar officieel is hij nooit afgeschaft en dat moet in orde zijn eer een vergunning kan worden aangevraagd voor de werken. "In 2016 hebben wij de beide procedures tegelijk in gang gezet, maar omdat de procedure voor het verleggen van de buurtweg niet kon worden voltooid, zagen we ook onze al goedgekeurde vergunningsaanvraag door de deputatie vernietigd", aldus schepen Vervaeke. "We besloten dan maar eerst de procedure van de oude buurtweg rond te maken. We dienden daartoe een nieuw dossier in, dat op 9 november van vorig jaar door de deputatie werd goedgekeurd. Maar tegen dat besluit werden in hoger beroep door omwonenden opnieuw vijf bezwaren ingediend. Deze moeten nu worden behandeld door de minister van Omgeving Joke Schauvliege. De diensten van de provincie hebben deze bezwaren verzameld en op vrijdag 22 december 2017 aangetekend verstuurd naar minister Schauvliege. Daar is het voor ontvangst afgetekend, daar hebben wij het bewijs van.""Maar omdat wij er lange tijd niets meer over vernamen, en ook nog altijd geen inzage hadden gekregen in de beroepen, hebben wij ze opgevraagd, iets waar we wettelijk het recht toe hebben. Op het kabinet kregen we echter te horen dat men daar geen weet heeft van die beroepen. We zijn ons daarna in Brugge gaan bevragen, maar daar blijken ze geen scan of kopie te hebben van die beroepen. Dat is eigenlijk ook niet verplicht, want de hele wetgeving rond buurtwegen dateert grotendeels van 1841 en is dus heel verouderd. Het idee alleen al dat zo'n procedure moet worden gevoerd voor de afschaffing van iets dat eigenlijk niet meer bestaat: waanzinnig toch? In die verouderde wetgeving is er overigens ook geen sprake van een termijn waarbinnen de minister de bezwaren moet behandelen. Dus als er niemand iets onderneemt, kan het dossier bij wijze van spreken voor altijd geblokkeerd blijven...""We beraden ons samen met onze stadsadvocaat nu wat er nog kan gebeuren. De bezwaren opnieuw laten indienen gaat eigenlijk ook niet, want dat zou dan kunnen worden geïnterpreteerd als een indiening buiten de wettelijk voorgeschreven termijn. Een van die indieners zou dat misschien wel willen doen, een andere beweert dan ondertussen weer dat hij geen bezwaar meer maakt..."Ondertussen tikt de tijd tot het Vlaamse engagement tot subsidie afloopt. Maar kan de Vlaamse overheid die dan niet wat verlengen, wetende dat ze nu zelf oorzaak is van het probleem? "Tja, ik vrees dat dit net iets te simplistisch geredeneerd is", besluit Veerle Vervaeke. "We willen hierover binnenkort een parlementaire vraag laten stellen en desnoods gaan we tot bij minister Geert Bourgeois als hoofd van de Vlaamse regering."