Tussen de Gentse Heerweg en de Waregemstraat in Waregem ligt de Drogenboomstraat. Een rustige plattelandsweg waar de doorgang op de meeste plaatsen te smal is om twee wagens te laten kruisen. "Toch kan het hier tijdens de spits verschrikkelijk druk zijn. De meeste mensen rijden ook veel te snel."
...

Tussen de Gentse Heerweg en de Waregemstraat in Waregem ligt de Drogenboomstraat. Een rustige plattelandsweg waar de doorgang op de meeste plaatsen te smal is om twee wagens te laten kruisen. "Toch kan het hier tijdens de spits verschrikkelijk druk zijn. De meeste mensen rijden ook veel te snel.""Als er in de bocht dan een tegenligger opduikt, moeten de chauffeurs plotseling uitwijken. In de bermen of op onze opritten, wat levensgevaarlijk is voor fietsers", weten Christoph Vande Kerckhove (55) en Myriam Vandekerckhove (51). Zij zijn de initiatiefnemers van de petitie voor een verkeersveilige Drogenboomstraat, die 96 handtekeningen telt.Omdat de Drogenboomstraat deels binnen en deels buiten de bebouwde kom ligt, verandert de toegelaten maximumsnelheid halverwege de straat. Op het ene deel mag je 50 kilometer per uur rijden, op het andere deel 70 kilometer per uur. "En vaak rijden de bestuurders dan nog een stukje sneller dan 70 kilometer per uur", voegt Johannes Heremans (20), student politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Gent, toe. "Dat het hier gevaarlijk kan zijn, weten we al langer. Maar nu hebben we examens, zijn we veel thuis en valt het mij nog meer dan anders op dat er hier veel te snel gereden wordt."Ook Wim Deboiserie kan ervan meespreken. Hij woont op het kruispunt van de Drogenboomstraat en de Gentse Heerweg. Hij moest al enkele keren aanzien hoe vrachtwagenchauffeurs zijn afsluiting omver reden. "Vorig jaar met Kerstmis was het weer zover. Ik heb toen aangifte gedaan, want de bestuurder is toen niet eens gestopt. Ze rijden veel te dicht en te snel als ze de bocht nemen", zegt hij. "Pas op: ik heb niks tegen de boomkwekerij waar de vrachtwagens moeten leveren. Maar het zijn de buitenlandse chauffeurs die het meest roekeloos rijden. De eigen chauffeurs van het bedrijf rijden zoals het hoort."De aangelegde verkeersdrempel bracht niet het verhoopte resultaat, vinden de buurtbewoners. "Ze remmen net voor de drempel, en vervolgens geven ze volle gas", zegt Anneke Tavernier (82), die al 50 jaar in de straat woont. "Ik word 's nachts regelmatig wakker van auto's die door de straat vliegen. Ook overdag zou je schrik hebben om de baan over te steken." Myriam pikt in: "Met onze petitie hopen we dat het stadsbestuur onze bezorgdheden eindelijk ter harte neemt. Met een paar kleine aanpassingen, zoals een verlaging van de maximumsnelheid of extra verkeersborden, kan er al heel wat gebeuren."Volgens schepen van Verkeer en Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) heeft de verkeersdrempel wel degelijk zijn nut bewezen. "Bij metingen in 2017 stelden we vast dat 85 procent van de weggebruikers (V85, red.) gemiddeld 65 kilometer per uur reed in de bebouwde kom.""Na de aanleg van de drempel is de zogenaamde V85 gedaald tot 49 kilometer per uur. Een duidelijke verlaging", zegt schepen Himpe, die vorige zomer met de buren de volledige straat afwandelde om alle bezorgdheden te noteren. De maximumsnelheid aanpassen kan niet, omdat een deel van de straat "nu eenmaal buiten de bebouwde kom ligt."De schepen geeft wel toe dat het kruispunt van de Drogenboomstraat en de Zultseweg een kritiek punt is. "Samen met de gemeente Zulte hebben we besloten om dit kruispunt opnieuw aan te leggen in een bovengemeentelijk rioleringsdossier.""We willen er ook een trajectcontrole voorzien. Specifiek voor de Drogenboomstraat zal de gemeente de bestaande verlichting vervangen door ledverlichting, om de verkeersveiligheid te verhogen. En we vragen de politie nog altijd om geregeld controles uit te voeren." (PNW)