"Al een tiental jaren geleden werden de kasseien op de parkeerstrook herlegd. De stabilisé werd vervangen en het stuk van de Wijnendalestraat tussen het kruispunt met de Schoolstraat en het kruispunt met de Nieuwstraat werd vergeten", vertelt Raphaël Doom. "Ook nu staan wij weer in de kou: in twee derden van de straat werden de kasseien vervangen door betonblokjes maar hier blijven de kasseien, die in erbarmelijke staat zijn, liggen."
...

"Al een tiental jaren geleden werden de kasseien op de parkeerstrook herlegd. De stabilisé werd vervangen en het stuk van de Wijnendalestraat tussen het kruispunt met de Schoolstraat en het kruispunt met de Nieuwstraat werd vergeten", vertelt Raphaël Doom. "Ook nu staan wij weer in de kou: in twee derden van de straat werden de kasseien vervangen door betonblokjes maar hier blijven de kasseien, die in erbarmelijke staat zijn, liggen."Grote plassen waardoor het water tot tegen de ramen en gevels van de buurtbewoners spatten zijn het gevolg hiervan. "Ik begrijp het niet goed, er is weer geen geld om deze strook mee te nemen in de werken", zegt Erik Decuyper. "We voelen ons in de steek gelaten, volledig achtergesteld."Naast de plassen zijn er ook nog de riooldeksels die ver uitsteken en waar auto's makkelijk kunnen aan haperen. "Daarbij kan ik met mijn vrouw de deur niet uit", zegt Marcel Vangheluwe. "Zij zit in een rolstoel. Met haar een toertje gaan wandelen, is bijna onmogelijk. Ook met de auto in mijn garage rijden, kan ik niet zonder dat hulpmiddel.""Het is de tweede keer op rij dat ons stuk straat niet wordt meegenomen, er zou zogezegd geen geld voor zijn", verwondert Raphaël zich. "Voor dit korte stukje? Waarom krijgt de rest van de straat nette blokjes en moeten wij het stellen met kasseien die heel slecht liggen?""Vorig jaar heb ik zelf en op eigen kosten de parkeerstrook voor mijn deur iets gelijker laten maken", zegt Erik. "Het is toch niet normaal dat we dat zelf moeten doen." De buurtbewoners vragen dringen er dan ook bij het Vlaams Agentschap Wegen op aan,om dringend iets aan deze toestand te doen."Anderzijds vinden wij ook dat het stad hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen en zelf het initiatief moet nemen om de putten te vullen", zegt Raphaël. "We zijn het met zijn allen meer dan beu dat onze ramen en gevels worden bespat, dat we binnen en buiten kunnen zoals het hoort en dat het telkens weer dit stuk straat is dat vergeten wordt."Schepen Bieke Moerman reageert. "We investeren als stadsbestuur jaar na jaar heel wat geld en energie in het onderhoud en de heraanleg van onze wegen, parkeerstroken en voetpaden. Het gaat hier om een parkeerstrook die niet aan de stad toebehoort maar aan AWV. We begrijpen ook niet waarom AWV sommige stukken wel en andere niet herstelt. Ik kan zeggen dat we er heel sterk hebben op aangedrongen bij hen om wel alles te herstellen maar omwille van budgetten bleek dit voor hen niet haalbaar. Tenslotte betreur ik de manier van communiceren van de bewoners. Ik hoor nu voor het eerst deze verzuchtingen. Mijn deur staat nochtans letterlijk elke dag voor iedereen open, en ik ben altijd bereikbaar via email en op mijn gsm."(AC)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Wekelijks Nieuws Kust.