"Al een tiental jaren geleden werden de kasseien op de parkeerstrook herlegd. De stabilisé werd vervangen en het stuk van de Wijnendalestraat tussen het kruispunt met de Schoolstraat en het kruispunt met de Nieuwstraat werd vergeten", vertelt Raphaël Doom. "Ook nu staan wij weer in de kou: in twee derden van de straat werden de kasseien vervangen door betonblokjes maar hier blijven de kasseien, die in erbarmelijke staat zijn, liggen."
...