Johan Van de Casteele, secretaris van Sp.a kern Brugge Noord, dat de actie op het getouw zette: "De resultaten van een in augustus georganiseerde enquête werden aan de burgemeester bezorgd. Daarop kwam helaas geen afdoend antwoord! Met het protest van vandaag will...

Johan Van de Casteele, secretaris van Sp.a kern Brugge Noord, dat de actie op het getouw zette: "De resultaten van een in augustus georganiseerde enquête werden aan de burgemeester bezorgd. Daarop kwam helaas geen afdoend antwoord! Met het protest van vandaag willen wij de verantwoordelijken aanzetten om iets te ondernemen!" Voorzitter Alain Deswarte: "Het antwoord van de burgemeester, die binnen het stadsbestuur verantwoordelijk is voor verkeer en mobiliteit, bevalt ons totaal niet. Men wil aan de toestand namelijk niets veranderen!""De rondvraag werd beantwoord door zeventig procent van de bewoners!", klinkt het. "Meer dan tachtig procent van die groep vindt de straat verkeersonveilig!" Johan Van de Casteele verduidelijkt: "Onze voorstellen gingen over verkeersdrempels, wegversmallingen en de mogelijkheid om de straat tot fietsstraat te promoveren. Wij willen regelmatiger snelheidscontroles en een kleine meerderheid koos voor eenrichtingsverkeer, waarbij het verkeer in de andere richting langs de nabije Potentestraat wordt geleid.""In een schriftelijke reactie somt de burgemeester allerlei redenen op om die voorstellen weg te wimpelen!", benadrukt Alain Deswarte. "Met deze straatactie willen wij hem oproepen om onze bezorgdheid ernstig te nemen! Zo niet, dan volgen nog verdere initiatieven!"(PM)