Wie een beetje zijn weg kent in Aartrijke, weet dat de Ossebilkstraat de snelste weg is om met de wagen van en naar Torhout, de E403 en Veldegem te 'vlammen' en zo de tragere en veiligere verbindingswegen te vermijden. Vraag maar aan de bewoners van de Ossebilkstraat. Zij ondervinden dagelijks dat het gaspedaal stevig ingedrukt wordt in hun straat. "Wat een rustige landelijke straat zou moeten zijn, is de afgelopen jaren veranderd in een levensgevaarlijke en drukke sluipweg. Het gemeentebestuur, nochtans al jaren op de hoogte van het probleem, onderneemt ...

Wie een beetje zijn weg kent in Aartrijke, weet dat de Ossebilkstraat de snelste weg is om met de wagen van en naar Torhout, de E403 en Veldegem te 'vlammen' en zo de tragere en veiligere verbindingswegen te vermijden. Vraag maar aan de bewoners van de Ossebilkstraat. Zij ondervinden dagelijks dat het gaspedaal stevig ingedrukt wordt in hun straat. "Wat een rustige landelijke straat zou moeten zijn, is de afgelopen jaren veranderd in een levensgevaarlijke en drukke sluipweg. Het gemeentebestuur, nochtans al jaren op de hoogte van het probleem, onderneemt helaas niets. Wij krijgen zelfs de indruk dat de gemeente het sluipverkeer net tolereert om de eigenlijke verbindingswegen te ontlasten, waardoor het van kwaad naar erger - of zeg maar levensgevaarlijk - gaat. We hebben daarom besloten om met enkele buren in actie te komen", begint Kevin Hampton uit de Ossebilkstraat."Wij wensen dat onze gemeente eindelijk én doeltreffend ingrijpt vooraleer er een kind op de fiets van de weg wordt gemaaid. Onze weg is een zogenaamde 'lokale weg type III', wat wil zeggen dat onze straat is bedoeld voor plaatselijk verkeer en dus helemaal niet als verbindingsweg. De realiteit is anders, het sluipverkeer raast hier door de straat. "Enkele eenvoudige en betaalbare ingrepen zouden nochtans volstaan om het verkeer af te remmen", vervolgt bewoner Jan Martin. "Wij denken bijvoorbeeld aan een verkeerssluis met voorrangsregeling bij het binnenrijden van de bebouwde kom. Iedere invalsweg naar Zedelgem-centrum heeft een verkeerssluis, tot in het ridicule toe zelfs, zoals de Berkenhagestraat, maar de Ossebilkstraat wordt vergeten. En er zijn nog alternatieven, zoals een asverschuiving ter hoogte van de behuizing door middel van bloembakken, boompjes, hagen, of alternerende parkeervakken."De bewoners van de Ossebilkstraat hebben hun ideeën al voorgelegd aan het gemeentebestuur, maar botsen naar eigen zeggen steeds tegen dezelfde muur. "In het voorwoord van Info Zedelgem zegt burgemeester Annick Vermeulen dat de gemeente zoveel belang hecht aan verkeersveiligheid en mobiliteit en hierin investeert. Heel empathisch van haar, maar ze vergeet wel de bewoners van de Ossebilkstraat. Wij hebben al dikwijls in dialoog willen gaan, maar we worden telkens opnieuw met een kluitje in het riet gestuurd. Vandaar ondernemen we nu zelf actie. We zijn het grondig beu. We hebben Red-onze-straat-borden gezet en we zijn met een petitie langs geweest bij de bewoners uit de Ossebilk- en Rozeboomstraat. Iedereen heeft die ondertekend, op een enkeling na omdat die zelf graag snel rijdt... Wij dienen deze petitie eerstdaags in bij het gemeentebestuur.""Wij zijn op de hoogte en zullen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Concrete plannen zijn er evenwel nog niet", klinkt het bij burgemeester Annick Vermeulen.