Bewoners Keiemdorpstraat zijn misnoegd over de renovatiewerken

Redactie KW

Keiemnaren Frank Toye, Noël Vanhooren, beiden kandidaat voor Idee Diksmuide, steken hun teleurstelling over de renovatiewerken in de Keiemdorpstraat niet onder stoelen of banken:

“De vernieuwing van de riolering, die meer dan noodzakelijk is, en heraanleg van de Keiemdorpstraat, stond al in 2005 op de agenda. We zijn nu 2018. Maar we willen wel beklemtonen dat in dit dossier de Zwarte Piet niet volledig moet worden doorgeschoven naar het schepencollege. Het is immers de VMM (Vlaamse milieumaatschappij), die de nodige subsidies moest voorzien. Niettemin moest de druk op de ketel hoger geweest zijn via het schepencollege.

Wij betreuren dat er geen budget voorzien is voor de vernieuwing van deze leidingen

Momenteel liggen de werken in Keiem-Zuid volledig stil met uiteraard de nefaste repercussies. Iedereen weet dat werken hinder veroorzaken, maar… heel wat bewoners kunnen reeds geruime tijd hun woning niet meer bereiken met de wagen. Winkelwaren moeten ze ‘handengewijs’ op hun bestemming door een modderpoel brengen en…hoelang nog, want de werken liggen stil! Wie rechtstreeks bij de werken betrokken is wil, mag of kan niets zeggen. De werken liggen stil door toedoen van de eternieten waterleiding, die onder de verantwoordelijkheid valt van ‘De Watergroep’. Blijkbaar is en was er geen budget voorzien door de Watergroep of de stad om deze leidingen te vernieuwen naar aanleiding van de werkzaamheden in de Keiemdorpstraat. Bij de minste aanraking of wanneer in de naaste omgeving werken worden uitgevoerd, springen deze eternieten leidingen. Bijgevolg komen stukjes kankerverwekkend asbest vrij in de leidingen. Wij betreuren dat er geen budget voorzien is voor de vernieuwing van deze leidingen, want na verloop van tijd zal men toch genoodzaakt zijn om deze te vernieuwen. Ook in dit geval moest het schepencollege op tafel geslagen hebben. De plannen voor deze heraanleg zijn reeds voldoende lang gekend en besproken, waarom worden dan niet alle nutsleidingen vernieuwd? Moet men dan enkele jaren later opnieuw beginnen open te breken? Dit kan toch niet! Bovendien geen budget voorzien, maar er bestaat toch iets als een budgetwijziging!”

De werken liggen helemaal niet stil. Wie naar Keiem gaat, kan met eigen ogen vaststellen dat zowel de rioleringsploeg als de aannemer druk in de weer zijn

Bevoegde schepen Bieke Moerman reageert hierop: “Ik stel hier heel wat verkeerde informatie vast, die totaal niet gebaseerd is op feiten, maar op roddels en insinuaties. Dat is te betreuren! De werken liggen helemaal niet stil. Wie vandaag naar Keiem gaat, kan met eigen ogen vaststellen dat zowel de rioleringsploeg als de aannemer bovenbouw druk in de weer zijn. Ook dat er geen budget voorzien zou zijn bij de Watergroep om de waterleiding te vernieuwen is volledig uit de lucht gegrepen. Aanvankelijk was het niet voorzien om de waterleiding te vernieuwen. Die vraag hebben we wel bij aanvang van het dossier gesteld maar de Watergroep achtte dit niet nodig en wenste niet op die vraag in te gaan. In de eerste fase zijn de werken allemaal vlot verlopen, maar nu in de huidige fase hebben er zich verschillende problemen voorgedaan. De waterleiding brak meermaals bij het uitvoeren van de waterleiding. Daarop is de ploeg gestopt met aansluiten en zijn wij als stadsbestuur, samen met de Watergroep, Infrax en de aannemer in overleg gegaan om tot een duurzame oplossing te komen. Er is ook onmiddellijk een duurzame oplossing uit de bus gekomen: de Watergroep zal in de volgende fases de waterleiding systematisch vernieuwen. Dat zal het voor de aannemer makkelijker maken in het verdere verloop van de werken en dat is dan toch uiteraard goed nieuws voor de bewoners van Keiem.”

(MVP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.