Bewoners Duinenweg zijn verkeersoverlast beu: ‘Wilfried, geef onze woonstraat terug’

De bewoners van de Duinenweg in De Haan zijn de verkeersoverlast in hun straat grondig beu. Met protestborden ‘Wilfried, geef onze woonstraat terug’ richten ze zich rechtstreeks tot de burgemeester. “Tot zeshonderd auto’s per uur en honderdtwintig vrachtwagens per dag: onze straat is onleefbaar geworden”, klinkt het. Het gemeentebestuur belooft bijkomende verkeersmaatregelen na de herinrichting van de Grotestraat in het najaar.

Etienne Vanden Berghe, André Delanghe, Tony Vanhoutte, Peter Breemersch en Germain Billiet.© WK
Etienne Vanden Berghe, André Delanghe, Tony Vanhoutte, Peter Breemersch en Germain Billiet.© WK

De bewoners van de Duinenweg voelen zich al langer niet meer veilig in hun straat. “Rij je hier tegen dertig per uur, dan word je tegen zeventig of tachtig per uur ingehaald. Je moet verdomd goed uit je doppen kijken als je uit je oprit rijdt”, zegt Etienne Vanden Berghe.

Een jaar geleden werd daarom de werkgroep ‘voor een leefbare Duinenweg’ opgestart. Alle zeventig bewoners schaarden zich toen achter de eis om het verkeer beter te spreiden. “De Duinenweg, vroeger een rustige wandelstraat, is een drukke hoofdverbindingsweg geworden waar snelheden tot 80 km/u worden gehaald. Met pieken tot zeshonderd auto’s per uur en honderdtwintig vrachtwagens per dag is dat levensgevaarlijk. Het maakt onze straat kapot”, zegt Germain Billiet. Het eenrichtingsverkeer in de Grotestraat deed er volgens de bewoners ook geen goed aan. “Komende vanuit Brugge of Vlissegem, kon je vroeger in de Grotestraat nog rechtdoor. Nu moet iederéén door onze straat”, klinkt het.

Niet serieus genomen

De werkgroep trad reeds in overleg met de gemeente. “Maar onze verzuchtingen worden niet serieus worden genomen”, zegt Peter Breemersch. “Nochtans is er het rapport van Vectris, een studie die het gemeentebestuur in 2017 had besteld en waarin uitdrukkelijk op de problemen wordt gewezen. Er worden ook oplossingen in aangereikt. Maar, met uitzondering van een snelheidsbeperking tot 30 km/u, heeft dat voorlopig niet veel opgeleverd. Een tonnagebeperking zou misschien al kunnen helpen om het zware vrachtverkeer eruit te krijgen.”

De zone 30 bracht volgens de bewoners alvast weinig beterschap. “Niemand houdt zich daaraan, en ondertussen neemt de druk alsmaar verder toe. We zijn het beu en verwachten oplossingen. Een aantal kleine verkeerstechnische ingrepen, zoals bloembakken of paaltjes die het verkeer afremmen, zouden op korte termijn al een heel verschil kunnen maken. We vragen geen mirakels”, zegt Tony Vanhoutte.

Belofte nakomen

De bewoners hingen in de straat protestborden op met de niet mis te verstane boodschap ‘Wilfried, geef onze woonstraat terug’. “Als je de burger inspraak belooft bij de verkiezingen, dan moet je die belofte als burgemeester nakomen. We vragen de oprichting van een gemengde werkgroep met ambtenaren van het bestuur, de politie en burgers. Deze werkgroep kan dan concrete maatregelen uitwerken die snel in voege worden gebracht”, besluit Germain Billiet.

Schepen van Mobiliteit Marleen De Soete (Vooruit!) wijst erop dat studiebureau Vectris zélf de Duinenweg naar voor schoof als een lokale verbindingsweg. “De bewoners vragen om de visie van het studiebureau uit te voeren. Welnu, dat is juist wat we aan het doen zijn”, stelt ze. Volgens De Soete werd er dus wel met de wensen van de bewoners rekening gehouden. “Maar een tonnagebeperking is in de praktijk moeilijk te controleren: plaatselijk vrachtverkeer is dan immers nog steeds toegelaten, en wat is plaatselijk verkeer?”

Ingrijpende gevolgen

Een verbod op zwaar vrachtverkeer zou volgens De Soete dan weer te ingrijpende gevolgen hebben voor de bewoners zelf. “Elke keer dat iemand dan een verhuiswagen nodig heeft of meubels willen laten leveren, moet er op voorhand een vergunning met nummerplaat aangevraagd worden. Het reserveringssysteem voor het containerpark, dat door corona versneld werd ingevoerd, heeft overigens al een stukje van de verkeersdruk weggenomen. Daardoor staan er nu geen auto’s meer aan te schuiven in de Duinenweg”, klinkt het.

Voorts bevestigt de schepen ook nog dat er bijkomende herinrichtingswerken op tafel liggen voor de Duinenweg. “In het meerjarenbeleidsplan werd daarvoor bijkomend budget vrijgemaakt. Alleen kunnen we die plannen pas uitvoeren na de herinrichting van de Grotestraat, want het verkeer komende vanuit Brugge en Vlissegem zal tijdens die werken via de Duinenweg afgewikkeld moeten worden. De wil is er dus, maar alles op zijn tijd”, aldus De Soete. De werken aan de Grotestraat zijn gepland voor in het najaar. (WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.