"We kregen een brief van Telenet waarin stond dat ze zouden werken van 3 tot 20 juni. De kabels staan nu op de parking voorbehouden voor mensen met een handicap achter de lagere school. Maar op dat moment rond 24 mei was de aannemer van de nieuwe wijk begonnen met het aanleggen van de nieuwe voetpaden langs Ter Schabbe", vertelt Sylvie De Rycke (48) een inwoner uit de Kortestraat. De aannemer plaatste in het midden van Ter Schabbe een afsluiting met hekken, voorbij de Steenovenstraat. Achter de hekken stonden paletten met boordstenen. Die hekken werden ondertussen vermoedelijk door een buurtbewoner aan de kant geschoven.
...

"We kregen een brief van Telenet waarin stond dat ze zouden werken van 3 tot 20 juni. De kabels staan nu op de parking voorbehouden voor mensen met een handicap achter de lagere school. Maar op dat moment rond 24 mei was de aannemer van de nieuwe wijk begonnen met het aanleggen van de nieuwe voetpaden langs Ter Schabbe", vertelt Sylvie De Rycke (48) een inwoner uit de Kortestraat. De aannemer plaatste in het midden van Ter Schabbe een afsluiting met hekken, voorbij de Steenovenstraat. Achter de hekken stonden paletten met boordstenen. Die hekken werden ondertussen vermoedelijk door een buurtbewoner aan de kant geschoven. "We konden gewoon niet meer weg. We moesten de Kortestraat uitrijden en dan via de Kalkstraat omrijden. Maar die straten zijn helemaal niet gemaakt om te kruisen. Zo zag ik een vrachtwagen die de Kalkstraat opreed terwijl een grote auto in de tegenovergestelde richting aankwam. Het was voor beiden gewoon onmogelijk om te kruisen. Er kwam een hoop gemanoeuvreer over opritten en voetpaden aan te pas om de opstopping op te lossen", vertelt buurtbewoner Tom.De buurtbewoners hebben daarom de gemeentediensten gecontacteerd. Maar ze kregen geen gehoor. "Ik heb vier keer gebeld, ik heb meldingsformulieren op de site ingevuld en ik ben ten slotte zelf naar de technische dienst gegaan. En telkens werd er geen gevolg aangegeven", vertelt Nancy Decorte (50), bewoonster uit de Kortestraat. Ook Tom werd beloofd dat de aannemer met hem contact zou opnemen, dat gebeurde tot op heden niet. De bewoners zijn misnoegd dat ze niet geïnformeerd werden door de aannemer en dat ze geen rekening houden met wegenwerken die al op til zijn. "We hopen dat de gemeente deze gevaarlijke situatie rechtzet. Voor mij is er geen reden om Ter Schabbe af te sluiten. Die hekken weghalen zou al een hele hulp zijn voor de bewoners", vertelt Tom. Voor Nancy is het probleem van levensbelang. Haar zoon heeft soms epilepsieaanvallen. "Soms zijn die aanvallen van die ernst dat ik hem niet kan helpen en ik de ambulance moet bellen. Zij komen dan met spoed om zuurstof toe te dienen. Mocht dat vorige week het geval geweest zijn, dan vrees ik dat alle hulp te laat zou zijn gekomen", vertelt Nancy.Burgemeester Gino Devogelaere (SAMEN één) kan de buurtbewoners geruststellen: "We weten van het probleem. De plaatsing van de hekken is om te vermijden dat mensen over de pas gelegde voetpaden rijden en die zo beschadigen. We kunnen de aannemer niet verplichten die weg te nemen of de garantie op de voetpaden vervalt. De stabilisé moet eerst volledig uitharden. Want als er dan na twee jaar verzakkingen optreden, zouden die voor eigen rekening zijn. Maar deze week zullen de hekken weggehaald worden zodat het verkeer weer door kan." Een duurzame oplossing voor Tom zou eenrichtingsverkeer zijn in de hele wijk. "Het idee werd in december 2018 op een buurtoverleg zelf nog geopperd door de gemeente. Het is logisch want dan hoef je niet over voetpaden en opritten te rijden om te kruisen. Maar ook voor de kinderen is het beter, het verkeer kan maar van één kant komen", legt Tom uit. Burgemeester Gino Devogelaere vult aan dat de gemeente al plannen heeft in die richting. "Als alles klaar is, zullen we een mobiliteitsstudie laten uitvoeren. Dan zal er bekeken worden hoe er voortaan door de wijk zal gereden worden. De kans is groot dat het eenrichtingsverkeer zal worden. Maar ook dan zullen er voor- en tegenstanders zijn. Hoe dan ook zullen we luisteren naar de noden van de buurt." (Xander Cottens)