"Voor alle duidelijkheid: het gaat om een idee", aldus schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). "De studie van Leiedal is voor ons een inspiratiebron. Het vormt een heel interessante insteek hoe we het probleem rond de mobiliteit in Geluwe kunnen aanpakken. Het bevolkingsmoment is een eerste fase in een heel traject."
...

"Voor alle duidelijkheid: het gaat om een idee", aldus schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). "De studie van Leiedal is voor ons een inspiratiebron. Het vormt een heel interessante insteek hoe we het probleem rond de mobiliteit in Geluwe kunnen aanpakken. Het bevolkingsmoment is een eerste fase in een heel traject."In de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spie waren er ruim dertig aanwezigen, niet zo'n grote opkomst. De bewering dat er in de dorpskom voldoende parkeerplaatsen zijn, werd door een deel van de aanwezigen weggelachen. "In het centrum zijn er 134 parkeerplaatsen beschikbaar. Dat is een vrij groot aantal", aldus Laurens Vandamme. "We lieten op dinsdag, donderdag en zaterdag op verschillende uren tellingen doen. In totaal waren er elf telmomenten. Daaruit blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad van de parkeerplaatsen 68 procent is. Tijdens de drukste momenten liep dat op tot 84 procent. Er is een zeker overaanbod aan parkeerplaatsen.""Kiest het stadsbestuur voor het openleggen van een stuk van de Reutelbeek, dan zouden daardoor vijftien parkeerplaatsen verloren gaan." Slager-traiteur Dirk Dobbels pleit voor het behoud van alle parkeerplaatsen. "De parking op de Sint-Denijsplaats stoort niemand", zei hij. "Het staat er overdag vol. Daar minder parkeerplaatsen voorzien, is elders in de aanpalende straten problemen creëren."Sommige aanwezigen vroegen zich af wat het nut is van het terug openleggen van een stuk van de Reutelbeek. "Omwille van het aangename en levendige karakter", aldus schepen Bart Pynket. Het wat verderop bestaande wandel- en fietspad langs de Reutelbeek zou dus worden doorgetrokken. "Op die manier kan je dwars door het centrum een mooie groene as creëren. Dat zou een meerwaarde zijn", oordeelt Laurens Vandamme. Het idee om een stuk van de Reutelbeek open te leggen, is niet nieuw. Landschaps- en tuinarchitect Andy Malengier stelde het negen jaar geleden aan het schepencollege in zijn visie voor 'Geluwe 2050' voor."Wat dan in geval van een uitvaart in de kerk als er minder parking is?", maakte iemand de bedenking. De tellingen gebeurden onder meer op het moment dat er in de Sint-Dionysiuskerk een communieviering aan de gang was. "We gaan overleggen om eventueel nieuwe tellingen te laten doen", liet schepen Bart Pynket horen.Een heet hangijzer in de Gapersgemeente is de drukke Beselarestraat. "Toegeven, het is er onveilig en de fietsers zijn er niet op hun gemak", geeft de schepen aan. "We hebben diverse ideeën. Zoals het voorzien van een fietssuggestiestrook, het uitbreiden van de zone 30 of het inrichten als een fietsstraat waarin de fietsers dus alle voorrang hebben." Leiedal pleit voor het behoud van de bestaande verkeerscirculatie op Sint-Denijsplaats en in de Ieperstraat, Beselarestraat en Kloosterstraat. (Erik De Block)