Dat gebeurt ter hoogte van de voetgangersoversteek tussen de beide scholen (de achteringangen van het VTI en van het OLVi). Doorg...