"Dit is belangrijk voor de uitstraling, maar ook voor het doelpubliek dat we willen bereiken", aldus provinciegouverneur Carl Decaluwé. "We hebben als fietsprovincie de ambitie om nog groter te worden. De nood aan sensibilisering blijft bestaan." Met d...