Ook de Abelenstraat zelf, gelegen tussen de rotonde en de Pouckeweg, krijgt daarbij een nieuwe asfaltlaag. Er word...

Ook de Abelenstraat zelf, gelegen tussen de rotonde en de Pouckeweg, krijgt daarbij een nieuwe asfaltlaag. Er wordt alvast een aangepaste verkeerssignalisatie voorzien tijdens de werkzaamheden. De rotonde zal eveneens afgesloten zijn voor fietsers. De geplande werkzaamheden zouden normaal moeten een einde nemen op 22 november. Het is de firma Visser Smit & Hannab die de eerste fase van de werkzaamheden zal uitvoeren in opdracht van De Watergroep. Aansluitend daarop zal aannemer Vandenbuverie de werkzaamheden van de herinrichting van de rotonde voor zich nemen.(BRU)