De Kerkstraat in Avelgem is volledig afgezet voor de motards, want straks verwacht de organisatie maar liefst 600 motoren. "En zelfs de volledige Kerkstraat biedt onvoldoende plaats om die allemaal te huisvesten", zegt Philip Vanderhaeghen, gewezen politiecommissaris en hoofdorganisator van het evenement. "Maar uit voorzorg hebben we ook de parking áchter de kerk ingepalmd, als dat nodig zou zijn. Ik probeer de mensen in elk geval aan te manen alle plekjes zo goed mogeli...

De Kerkstraat in Avelgem is volledig afgezet voor de motards, want straks verwacht de organisatie maar liefst 600 motoren. "En zelfs de volledige Kerkstraat biedt onvoldoende plaats om die allemaal te huisvesten", zegt Philip Vanderhaeghen, gewezen politiecommissaris en hoofdorganisator van het evenement. "Maar uit voorzorg hebben we ook de parking áchter de kerk ingepalmd, als dat nodig zou zijn. Ik probeer de mensen in elk geval aan te manen alle plekjes zo goed mogelijk op te vullen. Eerst moeten de zijkanten bezet worden, in vissengraat, pas daarna mogen ze het midden van de straat bevolken. Maar pas op, tegen 16 uur staat dat hier helemaal vol hé (lacht)."Omstreeks die tijd zullen de motoren en hun eigenaars één voor één gewijd worden door deken Achiel Roets, die speciaal voor dit motorfeest is afgezakt om de Avelgemse traditie in ere te houden. "Een traditie van dertig jaar", beaamt Vanderhaeghen. "In het prille begin ging de wijding nog door in de Ruggewijk, hier in Avelgem. Maar na tien jaar waren we aan verandering van lucht toe. In Avelgem maakten ze zelfs het centrum vrij voor een konijnenkoers, waardoor de verhuis naar de Kerkstraat perfect logisch was." "Sindsdien groeien we elk jaar, vooral door onze aanwezigheid op sociale media. Er zakken zelfs mensen af vanuit de kust, omdat ze op Facebook op ons evenement waren gestoten. Maar ja, hoe kan het ook anders: zo'n motorevent kom je maar héél weinig tegen in Vlaanderen. We zijn een gevestigde waarde geworden, waardoor zelfs het huidige gemeentebestuur een kijkje komt nemen. Dat doet mij plezier, want dat wil zeggen dat ze geïnteresseerd zijn. Of ik ook nog met de motor rijd? Ja, natuurlijk! Ik ben 65 jaar en mensen verklaren me wel eens zot dat ik het blijf doen, maar ik voel me gewoon nog enorm fit. Ik zeg altijd: ik ben 40 jaar oud, maar met 25 jaar ervaring (lacht)."Na de motorwijding door eerwaarde Roets, aan de Sint-Martinuskerk rijden de 600 motards samen nog een bepijlde rit van vijftig kilometer. Daarna keren ze terug naar het centrum van Avelgem om het evenement af te sluiten in en bij de plaatselijke horecazaken. Stijn Wambeke, Nico Vandenborre en Dries en Philip Vanderhaeghen staan in voor de organisatie van dit gratis evenement. Er zijn diverse terrasjes, een hamburgerkraam, een infostand van 'Motorcoach' én een inschrijvingsstand van motorclub De Kemels.(JS)