Avelgem en Zwevegem vragen oplossing aan Vlaams gewest voor mobiliteitsprobleem

De verkeersdruk op de gewestwegen in het centrum van Avelgem stijgt. Om de hoge leefbaarheid van de gemeente te waarborgen, vragen de gemeenteraden van Avelgem en Zwevegem aan het Vlaams Gewest een structurele oplossing voor de optimalisatie van de verbinding tussen Zwevegem (Knokke) en Avelgem.

© Getty Images/iStockphoto

De mobiliteitsproblemen waarmee Avelgem en Zwevegem geconfronteerd worden, zijn van bovenlokaal belang en kunnen niet op gemeentelijk niveau opgelost worden. Dat zeggen de Vlaamse Ministers bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Omgeving na besprekingen op Vlaams niveau.

Reservatiestrook voor N391

Een aanleiding voor deze erkenning is de reservatiestrook voor de N391, ingetekend vanaf de Stationsstraat in Moen (Zwevegem) tot aan de Etienne Balcaenstraat in Avelgem. Alle eigendommen binnen een reservatiestrook kunnen in theorie onteigend worden om de infrastructuur aan te passen of uit te breiden.

De reservatiestrook voor de N391 zorgt al ruim 40 jaar voor beperkingen voor percelen die op dit tracé gelegen zijn. Dit tracé loopt op grondgebied Avelgem dwars door een openruimtegebied en kruist de oude spoorwegbedding Trimaarzate.

Onderzoek naar oplossing

Voor de gemeentebesturen van Avelgem en Zwevegem, én de andere politieke fracties, zijn verkeersveiligheid en leefbaarheid prioriteit. Daarom vragen de gemeenteraden van Avelgem en Zwevegem officieel aan het Vlaams Gewest om een onderzoek te starten naar een structurele oplossing voor de optimalisatie van de verbinding tussen Zwevegem (Knokke) en Avelgem. De gemeenteraad van Avelgem vraagt bijkomend om de reservatiestrook voor de N391 te schrappen. Die strookt niet met de visie uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Fietspaden aangepakt

Het gemeentebestuur ijvert onafgebroken voor een verhoogd fietscomfort. Zo plant het Vlaams Gewest, op voorstel van het gemeentebestuur, in 2021 onderhoudswerken aan de N353 tussen Avelgem en Helkijn. Daarvoor werd 1,7 miljoen euro aan middelen vrijgemaakt, waarvan 375.000 euro aan bijkomend budget uit het fietsrelanceplan van de Vlaamse regering. Zowel de rijweg als de fietspaden krijgen een nieuwe toplaag. Dit zal het comfort voor de weggebruikers en de omwonenden aanzienlijk verbeteren.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.