Een buurtbewoonster die liever niet met haar naam in de krant komt, vertelt.
...