Alternerende parkeerplaatsen moeten snelheid temperen in Sparrenstraat

Na protest lijkt de buurt gewonnen voor alternerende parkeerplaatsen.© Davy Coghe
Na protest lijkt de buurt gewonnen voor alternerende parkeerplaatsen.© Davy Coghe
Redactie KW

De Sparrenstraat in Assebroek kent een snelheidsprobleem. Nadat in 2020 een proefproject met knip negatief werd geëvalueerd, blijkt er nu een draagvlak te zijn om asverschuivingen in te voeren.

“We leggen aan de bewoners een plan voor waarbij we de parkeervakken alternerend zullen leggen. Hierdoor zal de snelheid gebroken worden wat de verkeersleefbaarheid ten goede zal komen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Zoals beloofd hebben we na de negatieve evaluatie van de knip enkele principes voorgesteld aan de bewoners van de Sparrenstraat. Uit de bevraging blijkt dat 91 procent van de bewoners het idee genegen is om de lange parkeerstrook op te delen in drie zones die eens aan de ene dan aan de andere kant van de weg wordt gelegd. Zo breken we de snelheid”, gaat burgemeester Dirk De fauw verder.

“Bovendien zullen we ook de fietsoversteek van de Abdijroute op de oude spoorwegbedding op een zacht plateau leggen. In combinatie met een wegversmalling en het in de voorrang van fietsers in de voorrang brengen, zal dit niet enkel de fietsers ten goede komen, maar breken we ook in dat tweede stuk de snelheid. Tot slot leerde de bevraging ons ook dat er een draagvlak is voor een aangescherpte tonnagebeperking. Waar we initieel een tonnagebeperking van vijf ton voorstelden, scherpen we dit aan tot 3,5 ton én zullen we de zogezegde ‘maas’ ook verruimen.

Uitbreiding tonnagebeperking

“Nadat we eerder al groen licht gaven voor een tonnagebeperking op de assen Vossensteert – Bossuytlaan en Engelendalelaan – Sparrenstraat, wordt de beperking uitgebreid naar de hele zone tussen de Maalse Steenweg, R30 én Astridlaan – Generaal Lemanlaan. Zo vermijden we dat vrachtwagenbestuurders een lokaal tonnageverbod omzeilen door andere woonstraten met scholen op te zoeken. We hopen dat we deze tonnagebeperking medio 2021 kunnen invoeren na bijkomend overleg met het agentschap Wegen en Verkeer.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem pikt in: “Uit de bevraging blijkt ook dat de bewoners voorstander zijn van opgesplitste parkeerzones wisselend links en rechts over de lange straat en een groenere Sparrenstraat. Ze stelden voor om de parkeervakken af te zoomen met groene plantvakken en bomen. Een prima idee, maar we zijn voorzichtig. We zullen immers eerst de parkeervakken uittesten met simpele belijning en paaltjes.”

“Als we zeker weten dat deze configuratie goed werkt, kunnen we de paaltjes vervangen door bomen in ruime plantvakken. We bekijken ook om de voetpaden te vernieuwen in de slechte stukken zodra de opstelling definitief is. Een efficiënte aanleg van de weg zorgt er dikwijls vanzelf voor dat bestuurders hun snelheid minderen. Een goede samenwerking tussen de diensten Mobiliteit en Openbaar Domein is hier dus van groot belang”, besluit Van Volcem.

(xcom)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.