De drie eerste agendapunten betroffen de 'Intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt'. Zowel de rekening van het tiende werkingsjaar, als het projectdossier, als de statuten over de verlenging van de interlokale vereniging 'Intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt' w...

De drie eerste agendapunten betroffen de 'Intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt'. Zowel de rekening van het tiende werkingsjaar, als het projectdossier, als de statuten over de verlenging van de interlokale vereniging 'Intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt' werden goedgekeurd.De aanpassing van de samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening werd verdaagd en het laatste punt, de twee parkeerplaatsen in de Rijselstraat (hoek Karel van Manderstraat), werd eveneens unaniem aangenomen.Burgemeester Verwilst had nog een voorstel tot een betere en meer veilige verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt Baronielaan, Ringlaan en Ingelmunstersesteenweg. Nu is de situatie voor het verkeer dat uit het centrum van Meulebeke komt en Ingelmunster wil oprijden zo dat de autobestuurders soms minutenlang moeten wachten om doorgang te krijgen. Het verkeer van de Brugsesteenweg wordt eveneens door de Baronielaan het centrum van de gemeente binnengeloodst omdat er nu in de Veldstraat éénrichtingsverkeer geldt. De burgemeester zou het een stuk veiliger vinden mocht alle verkeer komende uit de Baronielaan links afdraaien, richting rondpunt aan de Veldstraat om dan vervolgens ofwel terug te keren richting Ingelmunster ofwel via de Grote Roeselarestraat de Brigandgemeente te bereiken. Alvast stof voor de gemeenteraadsleden om tijdens hun verlof eens grondig na te denken.(LB)