Het plein krijgt een volledig nieuwe uitstraling, vormgegeven door Architect Philippe Samyn and Partners. Centraal op het plein komt een glazen halfrond paviljoen, omringd door een waterpartij. De publieke ruimte biedt plaats voor horeca en ontspanning, op een speelse ondergrond van zwart-witte straatstenen.
...

Het plein krijgt een volledig nieuwe uitstraling, vormgegeven door Architect Philippe Samyn and Partners. Centraal op het plein komt een glazen halfrond paviljoen, omringd door een waterpartij. De publieke ruimte biedt plaats voor horeca en ontspanning, op een speelse ondergrond van zwart-witte straatstenen.Ondergronds komen 150 ondergrondse gesloten private parkings. Bovengronds zal dus niemand meer kunnen parkeren. De oplevering en ingebruikname van het nieuwe plein is voorzien in de eerste helft van 2023.De werken omvatten in een eerste fase de aanleg van een gescheiden riolering en finale nutsleidingen. Dit zal volgens de huidige planning ongeveer twee maanden duren. Aansluitend volgen de effectieve graaf- en bouwwerken voor de bouw van een ondergronds garagecomplex. In de aanloop van de start van de werken heeft het project- en bouwteam in nauwe afstemming met het gemeentebestuur alle nodige en mogelijke minder-hindermaatregelen genomen om een vlot en veilig verloop te verzekeren gedurende de verschillende fases van de werken. Dit zowel op het vlak van algemene veiligheid, toegankelijkheid, parkeren als verkeerscirculatie van het werfverkeer. De werfzone wordt volledig afgesloten met vrijwaring van een vrije zone van drie meter langs de gevels. Vanaf maandag 12 oktober geldt een algemeen parkeerverbod op het volledige Albertplein. De nodige borden worden geplaatst op vrijdag 9 oktober. De garages van residentie du Zoute zullen tijdelijk niet toegankelijk zijn. De betrokken eigenaars/huurders worden door de bouwheer via een apart schrijven in detail geïnformeerd over de aan hun geboden parkeeroplossing. Er is een signalisatieplan opgemaakt voor optimaal (werf)verkeer. Het plan is van kracht vanaf 12 oktober. (DM)Meer informatie: www.matuvu-knokke.be