'Vrouw zwaargewond bij zoveelste botsing in De Put', 'Vrachtwagen gaat uit de bocht op beruchte verkeerswisselaar', 'Ongeval met drie auto's op R8: zwangere vrouw achteraan aangereden', 'Veertien jaar na zoon sterft ook vader bij zwaar verkeersongeval', 'Fikse files na kettingbotsing aan verkeerswisselaar R8'. Moeten we nog verder gaan?
...

'Vrouw zwaargewond bij zoveelste botsing in De Put', 'Vrachtwagen gaat uit de bocht op beruchte verkeerswisselaar', 'Ongeval met drie auto's op R8: zwangere vrouw achteraan aangereden', 'Veertien jaar na zoon sterft ook vader bij zwaar verkeersongeval', 'Fikse files na kettingbotsing aan verkeerswisselaar R8'. Moeten we nog verder gaan? Ettelijke ongevallen per jaar, al dan niet met zwaargewonden of zelfs dodelijke slachtoffers. Die zware tol eist de intussen beruchte verkeerswisselaar van de R8, de Ring rond Kortrijk, met de A19-snelweg richting Ieper. In de volksmond wordt het knooppunt De Put genoemd, en volgens alle beloftes die de voorbije 25 jaar gemaakt werden, zouden we al lang van die Put verlost moeten zijn. Op dit moment moeten nog twee noodzakelijke percelen onteigend worden, één in Wevelgem en één op Kortrijks grondgebied. "Beide onderhandelingen zijn in handen van de afdeling Vastgoedtransacties en lopen vlot", zo stelt Veva Daniëls van Wegen en Verkeer, bevoegd voor de herinrichting. Ze maakt zich sterk de omgevingsvergunning 'nog zeker dit najaar' te kunnen aanvragen. Alleen: er zijn al meerdere deadlines uitgesproken en elke keer werden ze gepasseerd.Huidig gouverneur Carl Decaluwé trok eind jaren negentig samen met een aantal andere parlementairen uit de regio als Bart Caron en Frans Ramon (beiden Groen) meermaals aan de alarmbel. Toen al werd het knooppunt als 'prioritair aan te pakken' bestempeld. In 2002 gaf toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken Steve Stevaert (SP.A) aan dat de aanbesteding pas in 2005 zou kunnen. Maar al snel wordt duidelijk dat 2005 veel te vroeg komt. Wegen en Verkeer formuleert een nieuwe deadline: 2009. "Dit project is al tien jaar een topprioriteit in Kortrijk", stelt Carl Decaluwé, op dat moment volksvertegenwoordiger voor CD&V. "Ik zal niet rusten voor alles hier in orde is."Toch schuift begin 2007 de startdatum voor de werken aan de wisselaar opnieuw op. Het probleem: de centen ontbreken. Bovendien moeten er nog een heel aantal procedures doorlopen worden. De studie naar de milieu-impact bijvoorbeeld, maar ook het onteigenen van de nodige percelen sleept aan.In maart 2010 komt toenmalig minister voor Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) zelf naar Kortrijk afgezakt met een nieuwe belofte: vaart maken. De aanleg van de verkeerswisselaar wordt opgenomen in een groter plan voor de volledige afwerking van de R8. "Dit dossier is absoluut prioritair", klinkt het vertrouwd. Wel moet de minister erkennen dat de procedure voor het milieueffectenrapport - u weet wel, de studie die eind 2006 af zou zijn - nog loopt. Starten in 2011 wordt onmogelijk. En de prijs? Die stijgt van 6,5 naar minstens 9 miljoen euro. Verschillende lokale politici en ondernemersorganisaties voeren intussen de druk op de Vlaamse regering verder op. Binnen de vier jaar moet het nieuwe knooppunt er zijn. Dat blijkt onhaalbaar. 2013 wordt het jaar waarin er met de werken wordt gestart. Maar eens dat jaar halfweg is, moet minister Crevits nog maar eens schuiven. 2013 wordt 2015, wat ons dik tien jaar na de initiële beloftes brengt.De deadline van 2015 passeert geruisloos, tot de site-Ter Biest op de grens van Wevelgem met Bissegem luidop wordt genoemd als mogelijke locatie voor een nieuwe winkel van meubelgigant Ikea. Mocht die er komen, dan moet er wel degelijk iets wezenlijks veranderen, anders dreigt een verkeersinfarct. Wegen en Verkeer maakt zich sterk een versnelling hoger te kunnen schakelen. Ten laatste in 2018 starten de werken, klinkt het. Maar Ikea komt er uiteindelijk niet, de versnelling evenmin.Eind 2017 is duidelijk dat het jaar erop starten opnieuw niet zal lukken. Op de grote infomarkt over de toekomst van Bissegem wordt 2018 naar voren geschoven als het jaar van de aanbesteding, op de afwerking is het zeker wachten tot 2020. De prijs van de werken blijft intussen stijgen. In de meest recente plannen is al sprake van zo'n 13 miljoen euro. Over een mogelijke startdatum wordt mist gespuid.Lokale politici die in het Vlaams Parlement zetelen - Tine Soens (SP.A), Bert Maertens (N-VA) en Martine Fournier (CD&V) bijvoorbeeld - dringen meermaals aan bij minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA), de opvolger van Hilde Crevits. De verkeerswisselaar is een van de onderwerpen waarover de minister het hoogst aantal schriftelijke vragen krijgt voorgeschoteld. "Het is gewoon technisch een heel moeilijk dossier", is de verdediging. Maar behalve de technische aspecten blijven ook onteigeningen aanslepen. Hoe dat komt? Niemand die het exact kan zeggen. Problemen met de kredieten, aldus Wegen en Verkeer. De grondeigenaars die wij spraken, zeggen daarentegen pas laat gecontacteerd te zijn (zie kader, red.).Minister Ben Weyts wordt opgevolgd door minister Lydia Peeters (Open VLD). In het Vlaams regeerakkoord van 2019 wordt de R8 - en dus de heraanleg van de verkeerswisselaar - opgenomen als een van de 'grote projecten'. Een prioriteit met andere woorden. Met 'volgend jaar' (2020, red.) wordt toch een nieuwe startdatum voor de werken vooropgesteld. Niet dus, zo blijkt enkele maanden later uit antwoorden van minister Peeters op vragen van zowel parlementsleden Maxim Veys (SP.A), Kurt Vanryckeghem (CD&V), Axel Ronse (N-VA) als Carmen Ryheul (Vlaams Belang). "Het sleept nu allemaal toch wel ontzettend lang aan", is de almaar vaker terugkerende opmerking. De verschillende politieke strekkingen, althans op lokaal niveau, staan intussen volledig op dezelfde lijn. Intussen moet er nog onteigend worden waarna een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Pas wanneer die er is en alle bestekken en plannen klaar zijn, kan er eind dit jaar worden overgegaan tot de aanbesteding. Een exacte startdatum kan of wil de minister niet langer vooropstellen. Die hangt immers ook af van de budgettaire inpasbaarheid. Lees: als er genoeg centen zijn. Formeel zijn die middelen nog niet voorzien. Maar minister Peeters maakt zich sterk daar budget voor vrij te kunnen maken.