Aktiecomité Leefbare Augustijnenwijk verzet zich tegen komst scholencampus: “Desnoods naar Raad van State”

We zien v.l.n.r. Guido Delplace, Nancy Six, Fabie Devriendt, Dirk Demeyer, Sandra De Block en Johny Meire. © TOGH
Tom Gheeraert

Onder de naam Aktiecomité Leefbare Augustijnenwijk bundelen inwoners van de straten rond het huidige VTI de krachten om zich te verzetten tegen de komst van de scholencampus van scholengroep SMSI. Nu de definitieve vaststelling van het RUP volgende week op de gemeenteraad komt trekken ze nog eens aan de alarmbel. “Indien nodig trekken we naar de Raad van State”, zegt woordvoerder Dirk Demeyer.

Scholengroep Sint-Maartensscholen Ieper (SMSI) wil alle leerlingen van de vier laatste jaren van het College, VTI, Immaculata, Heilige Familie en Lyceum tegen 26 september onderbrengen in een nieuw te bouwen scholencampus achter het huidige VTI, tussen de Augustijnenstraat en de Veurnseweg. Dat zou betekenen dat 2.250 leerlingen en 320 personeelsleden er terecht moeten kunnen. Om de bouw van de scholencampus op ruimtelijk vlak mogelijk te maken, wordt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. De definitieve vaststelling van het RUP Campus Veurnseweg staat op de agenda van de gemeenteraad van maandag 7 februari.

337 handtekeningen

Naar aanleiding van die definitieve vaststelling trekt het Aktiecomité Leefbare Augustijnenwijk nog eens aan de alarmbel. Het comité werd op 20 februari 2020 boven de doopvont gehouden tijdens een algemene vergadering van de bewoners van de Augustijnenstraat en aanpalende straten. Dokter Dirk Demeyer uit de Helakker, gepensioneerd anesthesist van het Jan Yperman Ziekenhuis, werd samen met Pascal Vandamme uit de Motestraat aangeduid als woordvoerder. “We hebben met het actiecomité één van de vijftien bezwaarschriften tegen het RUP ingediend, ondertekend door niet minder dan 337 gezinnen”, legt Dirk Demeyer uit. “De komst van de campus van die omvang zal immers de Augustijnenwijk en de hele noordwestelijke kant van Ieper verstikken met zeer ernstige problemen op het vlak van mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid van de bewoners.”

In het bezwaarschrift klaagt het comité in eerste instantie de zaken aan die rechtstreeks invloed hebben op de Augustijnenwijk. “De provincie zal het Scholierenpad heraanleggen vanaf het kruispunt met de Poperingseweg tot juist voorbij de Helakker. Het fietspad zal dan Vrijbosroute genoemd worden, maar de voorziene breedte is absoluut onvoldoende om een stroom voetgangers en fietsers van die omvang doorheen te loodsen. Ook de oversteek ter hoogte van de Augustijnenstraat blijft ondanks alle geplande maatregelen een zeer gevaarlijk punt bij een exponentiële toename van het aantal gebruikers. Een tweede heikel punt is de fundamenteel onveilige ontsluiting van de campus via de Vrijbosroute ter hoogte van de Helakker. De fietsers komen loodrecht toe op wat ooit een fietsostrade moet worden. Dat is vragen om ongevallen.”

Op dit ogenblik loopt er evenwel een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, aangespannen door Dirk Demeyer, tegen de omgevingsvergunning van de Provincie voor deze fase van de aanleg van de Vrijbosroute.

Zwerfvuil

De overige bezwaren van de buurtbewoners hebben vooral betrekking op de (verkeers)overlast die de scholencampus met zich zou meebrengen. “Heel wat leerlingen van het VTI maken bijvoorbeeld nu al gebruik van de Belletstraat om via een paadje de Aldi en Delhaize te bereiken. “De Augustijnenstraat is de slagader waar alle straten uit de wijk in uitmonden of vertrekken. Uit deze wijkstraten zullen de bewoners vooral ’s morgens zeer ernstig gehinderd worden wanneer ze naar hun werk vertrekken. Er is gewoon te veel verkeer”, zegt Dirk Demeyer.

“Tijdens de piekmomenten moet je soms 5 tot 10 minuten wachten vooraleer je van je oprit de Augustijnenstraat kan oprijden”, beaamt Fabie Devriendt. “En nu zijn het maar 600 leerlingen die hier naar het VTI komen. Wat zal dat geven als er hier plots 2.400 leerlingen en 400 leraars zich door de straat moeten wurmen?”

Orgie van verkeerslichten

Het Aktiecomité Leefbare Augustijnenwijk diende ook bezwaren in die verder reiken dan de wijk. “De campus wordt gebouwd in een niet-stedelijke omgeving. De betrokkenheid van de school met de binnenstad zal verdwijnen, wat een slechte zaak is voor de handelaars en de horeca. De mobiliteit wordt volgens ons een probleem. Op de as Noorderring-Veurnseweg-Haiglaan-station, die nu al overbelast is, zal een niet te overziene verkeerschaos ontstaan met veel stilstaand verkeer, mede door de orgie van lichtgeregelde kruispunten”, haalt Dirk Demeyer enkele van die bezwaren aan.

Alle bezwaarschriften werden behandeld door de GECORO, dat op 12 oktober een voorwaardelijk gunstig advies afleverde voor het RUP Campus Veurnseweg. “Met onze fundamentele bezwaren werd geen rekening gehouden. We blijven ons dus met klem verzetten tegen het voorgestelde RUP en hopen dat de leden van de gemeenteraad bij de stemming volgende maandag hun gezond verstand laten zegevieren en dit RUP verwijzen naar waar het thuishoort: de prullenmand.”

De kans is echter groot dat de meerderheid het RUP wél zal goedkeuren. In dat geval heeft Aktiecomité Leefbare Augustijnenwijk nog enkele troeven achter de hand. “We zullen de problemen oplossen als ze zich stellen. Een laatste strohalm is naar de Raad van State stappen. Daarover is er al overleg geweest en we weten zelfs al welke advocaat we onder de arm zullen nemen als het zover komt”, besluit Dirk Demeyer.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.