Het stadsbestuur van Kortrijk wilde de werken uitstellen tot na de heraanleg van Heuleplaats om bijkomende (verkeers)overlast in Heule te vermijden. De werken werden eigenlijk al eens uitgesteld omwille van de eerste fase van de werken op Heuleplaats. "Maar nu nog eens uitstellen betekent dat de werken pas over een jaar uitgevoerd kunnen worden", oppert schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Axel Weydts.

Eenrichtingsverkeer

"Het beton brokkelt steeds verder af en het niveauverschil tussen de platen wordt steeds groter. Een zeer onveilige situatie voor fietsers", aldus de schepen. "De stad ging in overleg met de 'adviesraad heraanleg Heuleplaats' en besliste de werken nu toch uit te voeren." Vanaf maandag 11 september tot en met vrijdag 22 september moet je dus rekening houden met hinder.

In de Stijn Streuvelslaan blijft het verkeer mogelijk in beide richtingen al geldt er wel plaatselijk beurtelings verkeer. In de Schoolstraat geldt tussen de Albrecht Rodenbachlaan en de Hemelweg eenrichtingsverkeer. Er is een omleiding via de A. Rodenbachlaan, Koning Boudewijnlaan, Hemelweg en Schoolstraat voorzien.

Herstel Aalbeeksestraat

Ook in de Aalbeeksestraat in Rollegem wordt deze week gewerkt. De stad laat van maandag 11 tot vrijdag 15 september herstellingswerken uitvoeren aan de rijbaan tussen Rollegemplaats en de zijarm van de Rollegemkerkstraat. Tijdens de werken is er geen verkeer mogelijk in de Aalbeeksestraat, maar omrijden kan via de Rollegemplaats en de Rollegemkerkstraat.

Herstel riolering in Marke

Op de hoek van de Hektor Casteleinstraat met de Markekerkstraat tenslotte wordt de riolering hersteld. De werken beginnen op dinsdag 12 september en duren tot 3 oktober. De werken zelf duren maar enkele dagen, maar er is een uitgebreide uithardingsperiode nodig.