Activist wijst op gevaarlijke verkeerssituatie in Diksmuide

Andy Vermaut bestemplet de verkeerssituatie aan de hoek Oostendestraat/Grote Dijk als gevaarlijk. © MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Mensenrechtenactivist Andy Vermaut vestigde de aandacht van het lokale bestuur in Diksmuide op de gevaarlijke verkeerssituatie in het centrum van Diksmuide, vlak bij zijn eigen woonst. Hij pleit voor extra maatregelen.

“Enkele dagen nadat ik mijn vraag had voorgelegd op de gemeenteraadszitting, gebeurde er nog een dodelijk ongeval”, vertelt Andy. “Ik woon op de hoek van de Oostendestraat (een gewestweg) en de Grote Dijk (een straat die onder de stedelijke bevoegdheid van Diksmuide valt). Mijn dochtertje fietst graag, maar soms houd ik mijn hart vast door de moeilijke verkeerssituaties hier in het centrum. Zwakke weggebruikers worden soms niet goed opgemerkt. Ik begrijp best dat veel fietsers ook in de IJzerlaan op het voetpad rijden omdat het zware verkeer rakelings langs hen scheert.”

“Ook al is Diksmuide niet bevoegd voor gewestwegen, onze lokale politici kunnen zeker wel proberen mee aan de kar te trekken om de hogere overheid aan te manen om de verkeersveiligheid in de gewestwegen die Diksmuide doorkruisen ook voor de zwakke weggebruikers optimaal te verbeteren waar nodig. Ik waardeer het dat het stadsbestuur al een grote inspanning heeft gedaan voor de lokale leefbaarheid en om de verkeersveiligheid te vergroten. Het Vlaamse Gewest heeft volgens mijn beperkt inzicht in deze situatie misschien wat te weinig maatregelen genomen om de veiligheid van de bijzonder zwakke weggebruikers in Diksmuide te verbeteren en daarom verzoek ik het voltallige stadsbestuur te onderzoeken of er aan de kant van de Grote Dijk (die onder de bevoegdheid van stad Diksmuide valt) er maatregelen kunnen worden genomen om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. Dagelijks komen er enkele onoplettende automobilisten de Grote Dijk op, die vaak niet goed beseffen dat ze een fietsstraat inrijden.”

Bijna aangereden

“Ik zie ook regelmatig dat fietsen bijna worden aangereden door deze onoplettende automobilisten. Zelf heb ik in de afgelopen vijf jaar twee fietsers hun evenwicht zien verliezen en zwaar zien vallen. Ik vraag met aandrang om verdere maatregelen te nemen om tragedies in deze met fietsen te voorkomen, vanuit mijn bezorgdheid om het welzijn van al onze fietsers in onze stad, andersvalide mensen, en iedereen die zich in het verkeer beweegt. Wanneer mensen de Grote Dijk binnen rijden, geven ze zich misschien geen rekenschap van de potentieel gevaarlijke situatie. In dit geval wil ik niet suggereren dat alleen automobilisten schuld hebben, meermaals rijden andere voertuigen en fietsers midden op de weg, vaak ook in de tegenovergestelde richting van het verkeer en daar knelt ook het schoentje. Indien het plaatsen van een spiegel op mijn terrein de verkeersveiligheid ten goede zou komen, moeten wij dat zeker overwegen. Daarnaast zou een oversteekplaats op het kruispunt van Grote Dijk en de Oostendestraat een goed idee kunnen zijn.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Burgemeester Lies Laridon en het lokale bestuur delen Andy’s bekommernis om verkeersveiligheid. “Verkeersveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de wegbeheerders en diverse weggebruikers (wandelaars, fietsers, automobilisten…)”, zegt ze. “Er zijn diverse wegbeheerders zoals stad (bijvoorbeeld voor Grote Dijk, Kleine Dijk) en Agentschap Wegen en Verkeer (zoals voor de Breyne Peelaertstraat en Oostendestraat). We doen inspanningen voor aanpassingen van verkeersreglementen met onder meer de invoering van een zone 30 en fietsstraat. Het begrip Fietsstraat staat nog maar sinds 2012 in de wegcode en veel mensen met een rijbewijs dat van vroeger dateert kennen onvoldoende de nieuwe wegcode. Vandaar ook extra aanduiding waar de aard van het wegdek het toelaat, artikels in Diksmuide Info… om mensen te sensibiliseren.”

“De politie doet inspanningen voor de handhaving van verkeersregels, met controle op zone 30. Ook in de fietsstraat is er al beboet. We doen ook mee aan alle oproepen van Vlaanderen inzake veilige schoolroutes, veilige schoolomgevingen voor de aanpassing van infrastructuur. We zijn erkend voor het MIA-project (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) en kijken samen met AWV hoe we in een regelluwe omgeving kleine infrastructuuraanpassingen kunnen doen. Er zijn paaltjes gezet op hoek Oostendestraat/Grote Dijk om voetgangers op de hoek te beschermen. We zoeken ook naar alternatieve trage wegen voor fietsers en voetgangers: zo is er al een stuk Begijnenvestwegel gerealiseerd van de Beerstblotestraat tot Noordvesten (oude TD). Onze ambitie is om die wegel verder door te trekken naar Oostendestraat of Galileistraat. Daarvoor hebben we een onderhandelaar aangeduid in de hoop om met de eigenaars tot een akkoord te komen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.