Actieweek tegen onrechtmatig gebruik gehandicaptenparkeerkaart

Redactie KW

In Blankenberge vinden er een hele week lang strenge controles plaats op het onrechtmatig gebruik van de gehandicaptenkaart.

“Bij acties in andere steden en algemeen voor Vlaanderen, zien we dat er heel wat valse of vervallen kaarten in omloop zijn. Daarnaast worden ook dikwijls kaarten van overleden personen niet terugbezorgd aan de FOD Sociale Zekerheid. Misbruik komt vaker voor dan gedacht en men hindert er de mensen mee, die effectief recht hebben op zo’n kaart”, zegt schepen van Mobiliteit en Verkeer Sandy Buysschaert (CD&V). Om misbruik te ontmoedigen, wordt er door de Blankenbergse gemeenschapswachten intensief gecontroleerd. De actie wordt gecoördineerd vanuit de dienst Veiligheid en Samenleven, die voor de controles gebruikmaakt van de app Handi2Park.

“Als er fraude wordt vastgesteld, komt de politie ter plaatse om een proces verbaal op te maken. Wie met een gehandicaptenkaart geparkeerd staat op een plaats die voorbehouden is voor personen met een handicap, loopt bovendien het risico getakeld te worden of er kan ook overgegaan worden tot het gebruik van een wielklem”, waarschuwt schepen Buysschaert. Twijfel je of jouw parkeerkaart nog geldig is? Dan kun je dit controleren door de app Handi2Park (gratis) te installeren op je smartphone. Is de kaart niet meer geldig? Bezorg deze dan terug aan de FOD Sociale Zekerheid. Zorg ervoor dat je kaart altijd duidelijk leesbaar en zichtbaar in je wagen ligt. “Indien de kaart niet gecontroleerd kan worden, kan er immers ook een GAS-boete opgemaakt worden”, aldus schepen Buysschaert.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier