https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Actievoerders bezetten zebrapad in Anzegem tegen plannen ringweg

Het actiecomité ‘Omring Anzegem niet’ blijft protesteren tegen een mogelijke ringweg rond Anzegem. © GV
Gerda Verbeke

Donderdagvoormiddag organiseerde het actiecomité ‘Omring Anzegem niet’ een protestactie in het centrum van Anzegem naar aanleiding van het gunstige advies van de adviescommissie van de provincie over de reservatiestrook voor de omleidingsweg. Met toeters en bellen stapten een veertigtal actievoerders met grote spandoeken een uur lang over het zebrapad dat ze met tussenpozen blokkeerden. Hierdoor ontstond telkens een file voor het doorgaand verkeer. Op 23 september beslist de Provincieraad over de reservatie van die bewuste strook voor de aanleg van een ringweg.

Initieel wilden de actievoerders de twee bochten bezetten maar daarvoor kregen ze geen toestemming. “Met 1.100 vlaggen en wimpels overal in Anzegem tonen wij ons groot ongenoegen over het gunstige advies dat de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) van de provincie West-Vlaanderen gaf voor de reservatie van een strook voor de aanleg van een ringweg”, vertelt Bruno Vermeire (57) namens het actiecomité Omring Anzegem niet’. “De 1.100 bezwaren, die werden ingediend tijdens een inspraakmoment van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP), werden totaal genegeerd.”

Dossier sleept al decennia aan

Die omleidingsweg zorgt al jaren voor commotie. Na het zeer grote en indrukwekkende protest van de landbouwers begin juli met meer dan zeventig landbouwvoertuigen, laat het actiecomité ‘Omring Anzegem niet’ opnieuw van zich horen naar aanleiding van het dossier dat de respectieve deputatie van de Provincie zal voordragen aan de Provincieraad, vermoedelijk op 23 september.

“Al jaren houden de politici ons voor de gek tot we moe gestreden zijn. Onrealistische voorstellen en een vuil politiek spel om mensen te manipuleren, is wat men ons voorschotelt. Het surrealistische idee in de herfst vorig jaar om 54 woningen te onteigenen in de Kerkstraat die al het verkeer moet slikken, is hier het beste voorbeeld van.”

“Het is onvoorstelbaar dat een groepje provincieraadsleden die amper tot in Anzegem zijn geraakt, moeten stemmen en beslissen over zo een zwaarwichtig dossier dat al decennia aansleept. De stemming over de reservatiestrook door de Procoro haalde trouwens nipt een meerderheid.”

Gegevens achterhaald

“Na een karteeuw zijn de technische gegevens waarop men zich baseert bovendien achterhaald. Het is opnieuw een slag in het gezicht van Anzegem”, aldus het actiecomité. “Wij pleiten voor geen extra weg, behoud van de open ruimte, spreiding van het verkeer, trajectcontrole op de N382 vanaf het rondpunt tot aan het station, een snelheidsbeperking in het centrum van 30 kilometer per uur tijdens de schooluren aan de hand van intelligente borden en geen parkeerstroken op de N382.”

“Voorts stellen we voor om de twee haakse bochten weg te werken, vervallen en verouderde woningen te vervangen door groenzones, oplaadzones en rustzones, prioritaire aandacht te geven aan de zwakke en minder mobiele weggebruikers, een uitbreiding van de groene long in het centrum en recreatie- en wandelmogelijkheden. We vragen om innovatief wonen in het centrum te ondersteunen met aandacht voor omgeving en natuur en om respect voor de landbouw. We willen geen extra fijn stof, lawaai of beton.”

Weg van de minste weerstand

“Verkeer is zoals water; het kiest de weg van de minste weerstand”, stelt Vermeire. “Als onze buurgemeentes hun gemeentewegen afsluiten voor vrachtvervoer, dan zit Anzegem met de gebakken peren. De weg van Kerkhove naar Anzegem (Bevrijdingslaan – Statiestraat – Kerkstraat – Grote Leiestraat) is de enige primaire gewestweg die het hinterland naar de E17 toe ontsluit.”

“De N382 (Waregem, Anzegem, Ruien) zorgt voor de ontsluiting van de industriezones van Oudenaarde, Ruien en Ronse vanaf de E17, Gent-Kortrijk. Van alle ontsluitingswegen naar deze industriezones, is de N382 de enige zonder beperking. Met andere woorden, het nodigt extra (zwaar) vrachtvervoer uit om de weg met de kleinste kost te nemen.”

“Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen”

“Elke gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen en alle bestuursorganen en administraties moeten met een degelijk spreidingsplan op de proppen komen over de grenzen van gemeentes en provincies en gewesten heen. Het is niet de bedoeling om het probleem te verleggen, maar ieder neemt zijn stukje verantwoordelijkheid op. Daarbij blijft deelgemeente Kaster stiefmoederlijk behandeld worden.”

“Een omleidingsweg is van de vorige eeuw. In tijden van betonstop en ontharding leggen we niet nog extra wegen aan. En wat met de landbouw? Ook wij vragen een oplossing voor de Kerkstraat. Met de aanleg van de ringweg zou een zeer belangrijk stuk natuur en landbouwgebied aangesneden worden. Elk stuk natuur moeten we beschermen.”

Betere spreiding van het zwaar vrachtverkeer

“Belangrijke informatie is dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen al het zware vrachtverkeer boven een bepaalde tonnage op de E17 (tussen Afrit Kortrijk en De Pinte) en de regio Ruien, Oudenaarde en Ronse na het vernieuwen van het op- en afrittencomplex in Waregem (De Vlecht) door Anzegem wil sturen”, vult actievoerder Ghislain Claerbout (52) aan.

“Het zware verkeer dat nu via de N36, aan de achterkant van deelgemeente Kaster, de N382 oprijdt, zou in de toekomst allemaal door Kaster heen gestuurd worden”, klinkt het.

“Stel dat na de aanleg van De Vlecht de verkeerscapaciteit verdubbelt, maar er door centralisering van het zware verkeer op de N382, het verkeer op deze gewestweg verdubbelt? Wat heeft men dan gewonnen? Dan zal men moeten zoeken naar oplossingen en beslissingen die men beter vandaag neemt, namelijk spreiding van het verkeer.”

“Als Actiecomité ‘Omring Anzegem Niet’ ijveren we voor een betere spreiding van het zwaar vrachtverkeer over de West-Vlaamse, maar vooral ook over de Oost-Vlaamse wegen.”

Verkeersleefbaarheid Anzegem

“In de aanbevelingen die werden opgesteld naar aanleiding van de mobiliteitsstudie wordt vermeld om het gebruik van de N382 te stimuleren doordat er een beperkter aantal dorpskernen langs liggen in vergelijking met het aantal kernen langs de N36. Hierdoor zou de N36 en de N8 ontlast worden. Er zou worden gestreefd naar een verschuiving van doorgaand verkeer op de N8 (met de kernen van Avelgem en Heestert) en de N36 (met de kernen Tiegem, Ingooigem en Vichte) naar de N382.

Hierbij wordt er vermeld dat er bijzondere aandacht dient te gaan naar de verkeersleefbaarheid van de kern van Anzegem doordat de verkeersintensiteit op de N382 in de toekomst nog zal toenemen”, klinkt Claerbout wanhopig. “Het kabinet Peeters laat Anzegem in de eerste plaats in de steek. Het enige dat weerhouden werd uit onze voorstellen, is het wegnemen van de parkeervakken in de Kerkstraat.”

“En Anzegem moet dan oude woningen opkopen en ombouwen tot parkeerhavens”, stelt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Dat is al te gemakkelijk dat wij de gewestweg mogen inrichten. Alleszins is zonder de andere maatregelen die de snelheid afremmen en de doortocht verbreden, dit geen deel van de oplossing.”

Op de website van de gemeente Anzegem zijn alle antwoorden van de minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) terug te vinden.

Bevoegdheid Vlaanderen

Vlaams parlementslid (Groen) en Anzegems gemeenteraadslid (Inzet) Jeremie Vaneeckhout (36) stelt dat minister Peeters de hete appel doorschuift naar de provincie. “Het is aan Vlaanderen om de omleidingsweg aan te leggen en te betalen”, stelt hij.

“Het dossier van de ringweg was het eerste dossier waardoor ik politiek actief ben geworden in 2009. Aan elk mogelijk verzet zal ik dan ook deelnemen omdat verkeersleefbaarheid breder is dan de dorpskern. Het is een regionale problematiek en bij uitbreiding een probleem van Vlaanderen in haar geheel. “

Fundamentele vraag

“De fundamentele vraag is hoelang je alles aanpast om het toenemende probleem van het vrachtverkeer van ons af te schuiven”, vervolgt de vader van drie dochters uit Kaster. “Bijkomend ben ik overtuigd dat wat je zou winnen met de ringweg, niet zou opwegen tegen het verlies van open ruimte, het creëren van nieuwe gevaarlijke kruispunten, de schade voor de landbouwers, menselijke drama’s en zo kan ik nog even doorgaan.”

“Vlaanderen moeten grondig evalueren waar bedrijfssites worden ingeplant en ontwikkeld. De nijverheid in Ruien bijvoorbeeld brengt dagelijks een verkeersstroom van meer dan honderd vrachtwagens op gang”, aldus Vaneeckhout.

“Niet verantwoord om dergelijke grote vrachtwagens door de dorpskern te laten rijden”

Onder de actievoerders is Sien Crombez (64) die vooral haar hart vasthoudt voor de gevolgen die een ringweg met zich mee zou brengen voor de natuur en de landbouwers. “Ik vind het belangrijk om mee te doen omdat ik niet wil dat de natuur in Anzegem vernietigd wordt”, aldus de Anzegemse die deel uitmaakt van de kerngroep van het actiecomité en heel wat spandoeken schilderde.

“Het zou een ramp zijn, ook voor de vogels en andere dieren. Ook voor heel wat boeren zou de ring de doodsteek betekenen. Een jonge landbouwer, die ik persoonlijk ken, zou hele stukken weiden en land verliezen, terwijl hij nu een hele toekomst voor zich heeft èn een zoon die de stiel wil verder zetten.”

“Een nieuwe ringweg zou ook veel geluidsoverlast, luchtvervuiling en fijn stof veroorzaken. Het is niet verantwoord om dergelijke grote vrachtwagens door dorpskernen te laten rijden, zeker niet met drie scholen in de buurt. En indien er een ring zou komen, moeten de kinderen van Kaster, Tiegem en Ingooigem allemaal over die ring passeren om naar school te kunnen gaan in Anzegem. Onvoorstelbaar!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten