Dat leert het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). "Er is een samenwerkingsovereenkomst diensten goedgekeurd waarbij een studiebureau werd aangesteld door de sta...

Dat leert het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). "Er is een samenwerkingsovereenkomst diensten goedgekeurd waarbij een studiebureau werd aangesteld door de stad Ieper. De ontwerpstudie is lopende", aldus minister Lydia Peeters. "Ondertussen is het definitieve project gekend aangezien de startnota en de projectnota fase zijn doorlopen. De voorbereiding van de procedure van de onteigeningen is lopende. De onteigeningsplannen en de verantwoordingsnota zijn in opmaak.""Er zijn 42 innemingen nodig op het grondgebied van Ieper en 43 op het grondgebied van Heuvelland. De raming van de onteigeningen voor de eerste fase bedraagt 100.000 euro. Voor de tweede fase bedraagt deze 500.000 euro. De totale kost voor de werken is geraamd op 5,65 miljoen euro. Van dat bedrag is 5,41 miljoen euro ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer. De gemeenten Heuvelland en Ieper investeren elk 120.000 euro in dit project. Een concrete timing voor de uitvoering van de werken volgt nog.""Van zodra de procedure voor de onteigeningen, de omgevingsvergunning en de aanbestedingsprocedure zijn afgerond, kan er een timing en fasering worden opgemaakt. Tevens is er afstemming nodig met de rioleringsstudie en rioleringswerken waarvoor er een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden", besluit de minister. (TOGH)