85 onteigeningen voor nieuw fietspad tussen Dikkebus en De Klijte

De Dikkebusseweg (N375) tussen Dikkebus en De Klijte. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

De Vlaamse Regering is gestart met de onteigeningsprocedure om nieuwe fietspaden aan te leggen langs de Dikkebusseweg (N375) tussen Dikkebus en De Klijte. Voor de realisatie van de fietspaden zijn 85 onteigeningen nodig. De kostprijs voor die onteigeningen wordt geraamd op 600.000 euro. De totale kostprijs voor de werken bedraagt 5,65 miljoen euro.

Dat leert het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Er is een samenwerkingsovereenkomst diensten goedgekeurd waarbij een studiebureau werd aangesteld door de stad Ieper. De ontwerpstudie is lopende”, aldus minister Lydia Peeters. “Ondertussen is het definitieve project gekend aangezien de startnota en de projectnota fase zijn doorlopen. De voorbereiding van de procedure van de onteigeningen is lopende. De onteigeningsplannen en de verantwoordingsnota zijn in opmaak.”

Nog geen timing

“Er zijn 42 innemingen nodig op het grondgebied van Ieper en 43 op het grondgebied van Heuvelland. De raming van de onteigeningen voor de eerste fase bedraagt 100.000 euro. Voor de tweede fase bedraagt deze 500.000 euro. De totale kost voor de werken is geraamd op 5,65 miljoen euro. Van dat bedrag is 5,41 miljoen euro ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer. De gemeenten Heuvelland en Ieper investeren elk 120.000 euro in dit project. Een concrete timing voor de uitvoering van de werken volgt nog.”

“Van zodra de procedure voor de onteigeningen, de omgevingsvergunning en de aanbestedingsprocedure zijn afgerond, kan er een timing en fasering worden opgemaakt. Tevens is er afstemming nodig met de rioleringsstudie en rioleringswerken waarvoor er een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden”, besluit de minister. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten