75 landbouwers zeggen nee tegen plannen voor ringweg tijdens protestactie

Burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén) steunde met veel enthousiasme de actie van het actiecomité ‘Omring Anzegem niet’ en de Anzegemse landbouwers en sympathisanten.© GV
Burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén) steunde met veel enthousiasme de actie van het actiecomité ‘Omring Anzegem niet’ en de Anzegemse landbouwers en sympathisanten.© GV
Redactie KW

Meer dan zeventig landbouwers protesteerden zaterdagvoormiddag via een indrukwekkende kolonne door Anzegem tegen de geplande ringweg. “In het kader van het openbaar onderzoek van de provincie willen we via deze ruchtbare actie ons ongenoegen uiten omdat onze sector zwaar getroffen wordt”, aldus landbouwer en medeorganisator van de protestactie Petra Devos.

Met zwarte vlaggen en spandoeken trokken de landbouwers in een trage optocht door Anzegem. “De bedoeling was om ons ongenoegen kracht bij te zetten omdat de landbouw zwaar getroffen wordt bij de plannen van de ringweg rond Anzegem”, vertelt Petra Devos. “Anderzijds wilden we de burgers nog eens wakker schudden dat ze tot 2 april de tijd hebben om een bezwaarschrift in te dienen bij de provincie”, vervolgt Bruno Vermeire van het actiecomité ‘Omring Anzegem niet’.”

“Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) treft zeven landbouwbedrijven zeer hard en vier anderen matig”, stelt Vermeire. “Dit is in tegenstelling met de provincieraad van 17 december 2020 waar slechts een landbouwbedrijf matig ging getroffen worden. In het PRUP ging daarvoor een oplossing uitgewerkt worden.”

Landbouwgrond en natuur verdwijnen

Door de komst van de ring verdwijnt landbouwgrond en mooie natuur. “Hoeveel hectaren moet er nog ingepalmd worden in Anzegem”, stelt Vermeire. “En hebben onze Anzegemse landbouwbedrijven nog een toekomst?”

Er zou dertig hectare landbouwgrond verdwijnen volgens de plannen die nu voorliggen. “Het PRUP is zeer onduidelijk naar herbestemming en compensatie van gronden voor alle getroffen landbouwers”, zegt landbouwer en mede-organisator Tom De Pourcq. “Ook is de vraag of de voorgestelde bufferende maatregelen voor geluid, landschapszichten, oversteekplaatsen en wegkruisingen nog niet meer landbouwgronden zullen treffen.

Als landelijke gemeente willen we onze stem laten horen. Heel wat beslissingen die boven ons hoofd genomen worden, gebeuren door mensen die geen voeling meer hebben met de landbouw. Daar zit een deel van het probleem.”

Huisbezoeken

“Vanuit het actiecomité gaan we de Anzegemnaren de komende maand persoonlijk aanspreken om ook mee bezwaar aan te tekenen tegen de ringweg en het draagvlak voor een alternatief mee te ondersteunen”, aldus Vermeire. “We willen nu als laatste kans alles uit te kast halen om deze ring tegen te houden.”

“We beseffen ook dat er iets moet gebeuren in het centrum van Anzegem, maar hiervoor zijn er alternatieven. Een betere en gelijke spreiding van het vrachtverkeer tussen de gewestwegen N60, N382 en de N8 kan zorgen voor de ontsluiting van de industriezones Oudenaarde, Ronse en Ruien. Op alle drie moet er dan wel tolheffing, trajectcontrole èn snelheidsbeperking waar nodig, worden toegepast.”

“Specifiek voor Anzegem dienen de twee haakse bochten in de Kerkstraat worden weggewerkt. In de Kerkstraat moeten de parkeerplaatsen vervangen worden door parkeerhavens. Ook de scholen toegankelijk maken via de achterkant van de gebouwen, zodat de zwakke weggebruiker zo weinig mogelijk de Kerkstraat nodig heeft, is deel van een mogelijke oplossing”, somt Bruno Vermeire op.

“De verbondenheid en de solidariteit onder de Anzegemse landbouwers en sympathisanten was sterk aanwezig”, besluit landbouwer en mede-organisator Eddy D’Heygere. “We hadden niet verwacht dat er zo een grote opkomst ging zijn. En dat doet deugd!”

Het openbaar onderzoek rond het voorstel om de strook vast te leggen waarin de omleidingsweg kan worden aangelegd om het zwaar verkeer uit de kern van Anzegem weg te leiden, loopt nog tot 2 april 2021.

(GV)

Info: www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.