De bewoners van Zwevegem-Knokke reageerden eerder al met een petitie, met meer dan 300 handtekeningen, tegen de plannen van Leiedal en het gemeentebestuur om de oude site Hanssens om te vormen tot een industriezone en een parking voor vrachtwagens. Die petitie werd ingediend bij de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening die op ...

De bewoners van Zwevegem-Knokke reageerden eerder al met een petitie, met meer dan 300 handtekeningen, tegen de plannen van Leiedal en het gemeentebestuur om de oude site Hanssens om te vormen tot een industriezone en een parking voor vrachtwagens. Die petitie werd ingediend bij de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening die op gemeentelijk niveau advies uitbrengt. "Resultaat van ons protest is dat de vrachtwagenparking in de plannen niet weerhouden werd en dat de zone voor zware industrie omgevormd werd tot KMO-zone voor kleinere bedrijven.", weet Willy Vancauwenberghe, één van de mensen van het actiecomité. Hij hoopt dat het gemeentebestuur dit advies zal volgen, maar betreurt tevens de houding van de burgemeester die nog niet reageerde op het protest. "Na rechtstreeks contact, zelfs met burgemeester Doutreluingne, kregen we tot op heden geen enkele reactie. Vandaar dat we genoodzaakt zijn tot verdere actie."Naast de mogelijke komst van de KMO-zone kampen de Knokkenaars blijkbaar nog met een ander probleem. "De jongste tijd is het zwaar vrachtverkeer in de Ellestraat sterk toegenomen. Vroeger konden de vrachtwagens met o.a. bestemming KMO-zone Breemeers via de Blokellestraat de site bereiken. Nu is de doorgang voor hen daar verboden en dienen ze langs het kanaal tot in Zwevegem-Knokke te rijden om zo via de Ellestraat de KMO-zone te bereiken. Dit gaat hier over enkele tientallen vrachtwagens per dag. Dit verkeer veroorzaakt heel wat overlast, temeer de straat daar niet op voorzien is.", aldus Vancauwenberghe.Het actiecomité verdeelde zo'n 400 rode vlaggen en maakte affiches om hun protest kracht bij de zetten. Wie door Zwevegem-Knokke komt, zal al wel gezien hebben dat dit protest vrij algemeen is.(GV)