"Na de restauratie kunnen fietsers en wandelaars opnieuw langs de boogbrug. Zo kunnen ze dagelijks genieten van een uniek stukje erfgoed, een achttiende-eeuwse omwalde pastorie", motiveert de minister zijn beslissing.
...

"Na de restauratie kunnen fietsers en wandelaars opnieuw langs de boogbrug. Zo kunnen ze dagelijks genieten van een uniek stukje erfgoed, een achttiende-eeuwse omwalde pastorie", motiveert de minister zijn beslissing.De boogbrug en het poortgebouw van de oude pastorie worden hersteld en gedeeltelijk heropgebouwd volgens historisch model. Vooral de gemetselde boogbrug is instabiel en is dringend aan herstelling toe. Momenteel is een noodbrug over de originele brug geplaatst. De brug is noodzakelijk als toegang tot de pastorie. Er loopt een trage weg langs, die druk gebruikt wordt door recreanten en schoolgaande jeugd. De voormalige pastorie met poortgebouw en omwalling werd in 1964 gemeente-eigendom. Sinds 2005 is ze beschermd als monument omwille van haar historische waarde: zowel architectuurhistorisch als sociocultureel. In het tweede kwart van de negentiende eeuw kwam priester-dichter Guido Gezelle tijdens de vakanties geregeld in de pastorie op bezoek bij zijn suikertantes. Hij verwijst hiernaar in zijn gedicht 'De berechtinge'.Het gemeentebestuur gebruikt het pand voor socioculturele activiteiten. (AV/Foto AV)