Dat zegt CD&V Kamerlid Franky Demon die de cijfers opvroeg. Vooral jonge mannen blijken minder vaak een gordel te dragen dan de andere leeftijdscategorieën. Voldoende sensibiliseringscampagnes zijn één ding, maar aan deze campagnes moet ook voldoende controle gekoppeld zijn", zegt Demon.

Daarnaast werden ook 7.909 overtredingen vastgesteld omtrent kinderzitjes in de wagen. Dit kan gaan van het niet goed bevestigen van een kind in het zitje of zelfs het ontbreken van een kinderzitje. 6,85% van deze PV's werden in West-Vlaanderen vastgesteld.

Uit de cijfers blijkt dat er een groot verschil is tussen de politiezones in West-Vlaanderen. Zo stellen we vast dat de meeste overtredingen in verband met gordeldracht worden vastgesteld in politiezone Arro Ieper, goed voor 15,27% van het totaal aantal PV's in onze provincie. Ook in politiezone Westkust en Mira loop je meer kans om tegen de gordel te lopen als je geen gorde draagt. Daar werden tussen januari 2015 en juni 2016 respectievelijk 11.02% en 9,46% van het totaal aantal PV's in West-Vlaanderen genoteerd.

Deze zones zijn duidelijk actiever als het op controle van gordeldracht aankomt, zegt Demon. Het minste kans om beboet te worden als je geen gordel draagt heb je in zone Spoorkin, Polder en zone Blankenberge/Zuienkerke. In zone westkust en Midow zijn ze het actiefst als het op controle van kinderzitjes aankomt, met 14,02% en 16,4% van het totaal aantal inbreuken in West-Vlaanderen.

Rijden zonder gordel is nog steeds één van de drie meest voorkomende oorzaken van dodelijke verkeersongevallen. Uit de cijfers blijkt dat vooral mannen wel eens 'vergeten' hun gordel te dragen. In 2015 en het eerste semester van 2016 samen werden 77.069 mannen betrapt op het niet dragen van een autogordel ten opzicht van 23.615 vrouwen. Vooral jonge mannen tussen 24 en 28 jaar blijken vaker geen gordel te dragen. Zij dragen 4 keer zoveel geen gordel in vergelijking met vrouwen van dezelfde leeftijd. Een gordel dragen redt nochtans wel degelijk levens. Wie een gordel draagt, zowel bestuurder als passagier, heeft 50% minder kans op overlijden bij een ongeval met de wagen. Bovendien loop je zonder gordel dubbel zoveel kans om ernstige verwondingen op te lopen.

Niet enkel op de snelweg maar vooral ook op kleinere wegen en korte ritten, waar men aan lagere snelheid rijdt, zal de kans op letsels of een dodelijke afloop spectaculair dalen. Politiezones moeten dus blijvend investeren in controles op gordeldracht want geen gordel dragen is levensbedreigend. Demon geeft aan dat hij de evolutie van controles op gordeldracht in West-Vlaanderen dan ook verder zal opvolgen.