De projectnota om nieuwe en veilige fietspaden aan te leggen langs de N382 tussen Anzegem en Waregem werd goedgekeurd in 2017, schrijft minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) als antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (NV-A). "Er werd reeds één onteigening uitgevoerd en de verdere onteigeningsplannen moeten nog opgemaakt worden. In grootteorde moet van een 120-tal percelen een strook ingenomen worden aan de straatkant. De totale raming voor deze onteigeningen voor het aanleggen van de fietspaden langs de N382 zal ongeveer 1.500.000 euro bedragen. De werken zelf zijn geraamd op 5 miljoen euro. Hierin dient het aandeel van de gemeente Anzegem nog bepaald te worden. De fasering en timing moeten nog opgemaakt worden. Het ontwerp van de fietspaden zelf en de riolering van de N382 is grotendeels af, maar dient nog te worden gedetailleerd en uitgewerkt tot een b...

De projectnota om nieuwe en veilige fietspaden aan te leggen langs de N382 tussen Anzegem en Waregem werd goedgekeurd in 2017, schrijft minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) als antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (NV-A). "Er werd reeds één onteigening uitgevoerd en de verdere onteigeningsplannen moeten nog opgemaakt worden. In grootteorde moet van een 120-tal percelen een strook ingenomen worden aan de straatkant. De totale raming voor deze onteigeningen voor het aanleggen van de fietspaden langs de N382 zal ongeveer 1.500.000 euro bedragen. De werken zelf zijn geraamd op 5 miljoen euro. Hierin dient het aandeel van de gemeente Anzegem nog bepaald te worden. De fasering en timing moeten nog opgemaakt worden. Het ontwerp van de fietspaden zelf en de riolering van de N382 is grotendeels af, maar dient nog te worden gedetailleerd en uitgewerkt tot een bestek."De onderhandelingen zullen gebeuren door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die eerst een schrijven zullen richten naar de betrokkenen met uitleg dat het doel het algemeen nut zal dienen. In dergelijke dossiers is het de schattingsprijs die telt om de richtsom te bepalen die het gewest zal uitbetalen aan de burgers die onteigend worden."In verband met dit project heeft er nog geen overleg plaatsgevonden met het gemeentebestuur van Anzegem", bevestigt volksvertegenwoordiger Maertens. "Voor de aanstelling van een studiebureau voor de uitwerking van het definitief ontwerp, zal met de bevoegde Anzegemnaren contact opgenomen worden, geeft minister Peeters mee." Schepen van Mobiliteit en Openbare werken Christophe Vandererven (SAMENéén) is blij dat er eindelijk schot in de zaak komt: "In de nasleep van al die ongevallen die er al gebeurd zijn, zijn die onderhandelingen opgestart. Na de onteigeningsprocedure zullen de werken dan opgestart worden. Ik vermoed ergens eind 2024, begin 2025. Het is de bedoeling dat er langs beide zijden van de N382 een verhoogd voet- en fietspad komt. Op bepaalde stukken zal dat zelfs afgescheiden zijn van de rijweg door bomen en grachten zodat er een veilige scheiding komt. Ook zullen er verkeersgeleiders, uitgeruste bushaltes en schuilhokjes geplaatst worden langs de Statiestraat en de oversteekplaatsen naar de school zullen ook veiliger gemaakt worden.""Het volledige traject loopt van de bocht van de Wortegemsesteenweg naar het dorpsplein van Anzegem via de Statiestraat over de Bevrijdingslaan tot de Scheldestraat naar het Kruispunt met de Varent tot de Tiegembaan. Ongeveer een vijftal kilometer. Andere wegenwerken die in de pipeline zitten zijn de aanpak van de Waregemstraat. Van de Pitta in Vichte tot in Waregem wordt het rioleringsstelstel vernieuwd en het fietspad verhoogd aan beide zijden van de weg. Verder zijn er nog werken gepland in de Schaagstraat op de Heirweg, gaat een deel van de Vichtsesteenweg vernieuwd worden en zijn onze diensten begonnen met het uitlijnen van de fietsstraten in Vichte om daarna de signalisatie aan te brengen in de beide richtingen omdat dat het duidelijkst is voor de automobilisten."Uit beschikbare cijfers van ongevallen die plaatsvonden op de N382 blijkt dat in de periode van 2014 tot 2018 er 28 ongevallen gebeurden met één zwaargewonde motorrijder en 35 lichtgewonden. Hiervan verplaatsten 22 personen zich met de auto, 6 met de bromfiets en 7 per fiets.Binnenkort zal het tien jaar geleden zijn dat er daar een dodelijk ongeval te betreuren viel. Iedereen in Groot-Anzegem herinnert zich nog levendig dat Ramses Van Hulle op twintigjarige leeftijd het leven liet in november 2010 nadat hij met zijn fiets van de weg gemaaid werd in de Statiestraat. We vroegen Leendert Van Hulle, broer van het slachtoffer, om een reactie. Tot op heden volgt hij de stappen die genomen worden omtrent het verhogen van de verkeersveiligheid in Anzegem op de voet en meer bepaald de aanpak van de N382.""Ik kan nog niet inschatten wat het effectieve resultaat zal zijn van dit project vermits het ontwerp nog opgemaakt moet worden", stelt Leendert Van Hulle. "Je moet geen zware ongevallen hebben om te beseffen dat dit een levensgevaarlijke baan is. Als je eens twee minuten op de fietsstrook staat en het denderende verkeer in de ogen kijkt, weet je genoeg. Zwakke weggebruikers en automobilisten worden enkel door een witte stippellijn van elkaar gescheiden en dat aan snelheden van 70 km/u (en soms ook meer). Ik hoop dat de werken zullen bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en de omwonenden." (GV)