Na een minuut stilte voor wijlen ereburgemeester Pierre Standaert werd de gemeenteraad van dinsdag 13 oktober voor geopend verklaard.
...

Na een minuut stilte voor wijlen ereburgemeester Pierre Standaert werd de gemeenteraad van dinsdag 13 oktober voor geopend verklaard. "Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen is om het agendapunt over de verkeersleefbaarheid in het centrum van Anzegem een maand te verdagen", stelde gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout (Inzet). "Er zal nog een uitnodiging vertrekken naar de verschillende fracties om hierrond opnieuw samen te zitten met een oproep om allen aanwezig te zijn. De mening op dit moment is dat het niet aan de orde is dat de provincie ons dwingt om een standpunt in te nemen omdat dit hun bevoegdheid is. Maar we willen uiteraard binnenkort wel een advies geven. De burgemeester heeft nog een gesprek gehad met de provincie en ze willen ons toestaan om nog een maand te overleggen. Ook met het oog op een goede volksraadpleging, zodat we het rustig en ernstig kunnen doen. We hernemen dit op de volgende gemeenteraad.""Als raadslid wens ik me met klem te verzetten tegen een uitstel of eventuele afvoering van dit punt", opperde raadslid Eddy Recour (CD&V-Eendracht). "Het idee rond de geplande onteigeningen moet onmiddellijk worden afgevoerd en definitief begraven." Jeremie Vaneeckhout reageerde dat dit zeker een begrijpelijk en potentieel standpunt was van collega Recour en dat dit in het verslag kon opgenomen worden, maar dat er vanuit de meerderheid voorgesteld was om dit punt te verschuiven.Omdat er slechts 11 van de 23 raadsleden aanwezig waren en men dus niet met de helft of het wettelijk bepaald aantal raadsleden was, kon er niet gestemd worden over het al dan niet behandelen van het punt dat Recour had opgeworpen. Er kon dan ook niet over uitstel van het in te nemen standpunt rond de omleidingsweg of de Kerkstraat gestemd worden.Bij de vragen en mededelingen kwam Eddy Recour er nog eens op terug omdat volgens de fractie dat punt niet afgevoerd kon worden omdat er geen stemming was geweest. Jeremie Vaneeckhout noemde het zottenwerk om dit nu opnieuw te behandelen. "Je kan het maar één keer op de agenda zetten en het is behandeld. We hebben het niet kunnen stemmen omdat er geen quorum (meerderheid) was. Het punt is verschoven naar de volgende gemeenteraad en dan moet er zelfs geen meerderheid gehaald worden, zelfs al zijn we met drie dan kan de stemming plaatsvinden."Na de gemeenteraad waren een aantal Anzegemse burgers misnoegd omdat het punt als eerste was behandeld terwijl het normaal als laatste punt op de agenda stond. "Ik kreeg verschillende berichten van burgers die enkel het punt rond de omleidingsweg wilden volgen via de livestream", liet Eddy Recour weten. "Doordat de gemeenteraad soms ruim drie uur duurt, dachten de burgers nog even tijd te hebben om pas op een later tijdstip in te pikken.""Een van de schepenen vroeg om het punt over de ringweg en de Kerkstraat als eerste te behandelen omdat de burgers anders lang gingen moeten wachten", zegt voorzitter Koen Tack. "Als voorzitter kreeg ik geen negatieve reacties toen ik de vraag stelde in het begin van de gemeenteraad of iedereen daarmee akkoord kon gaan."(GV)