Dat het Waregems Harmonieorkest, gegroeid uit de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, eigenlijk al dateert van 28 april 1828 toen de eerste leden van het muziekgezelschap met instrument en uniform door de straten van het toenmalige dorp Waregem trokken, betekent niet dat het huidige gezelschap geen vitaliteit of kracht uitstraalt. Sinds maart zijn er geen repetities meer in het lokaal de Schalmei, laat staan concerten of optredens. Uiteraard ook niet voor de jonge talenten van de Jeugdharmonie die normaal een eigen programma hebben af te werken maar net als hun oudere collega's momenteel op non-actief staan. En dat vinden Karel Ho...

Dat het Waregems Harmonieorkest, gegroeid uit de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, eigenlijk al dateert van 28 april 1828 toen de eerste leden van het muziekgezelschap met instrument en uniform door de straten van het toenmalige dorp Waregem trokken, betekent niet dat het huidige gezelschap geen vitaliteit of kracht uitstraalt. Sinds maart zijn er geen repetities meer in het lokaal de Schalmei, laat staan concerten of optredens. Uiteraard ook niet voor de jonge talenten van de Jeugdharmonie die normaal een eigen programma hebben af te werken maar net als hun oudere collega's momenteel op non-actief staan. En dat vinden Karel Hollinck, Dries Derycke en Bert Vanderveken, drie leden van het Harmonieorkest, heel jammer."Wij moeten ons net als elke andere vereniging aanpassen aan de coronamaatregelen", zegt Bert Vanderveken. "Intussen zijn gesneuveld: ons jaarlijks Lenteconcert, de quiz, een muziekweekend in Oostende en ook onze repetities elke zondagvoormiddag in de Schalmei. Voor de jongeren zijn die normaal gepland op vrijdagavond. Niets van dat alles dus. Het bestuur besliste alle activiteiten stil te leggen tot halfweg augustus nadat wij vanuit de overkoepelende Vlaamse muziekfederatie Vlamo het bericht kregen dat alles moest geschrapt tot en met 1 juli. Pas in september zullen de eerste repetities starten. Ook het optreden tijdens de Nacht van de Humor, ons concert tijdens de Waregem Koersefeesten en het traditionele groot concert in het derde weekend november vallen weg. Dit jaar wordt er in elk geval een zonder veel inkomsten terwijl er toch nog altijd uitgaven zijn waarmee we rekening moeten houden."Momenteel telt het Harmonieorkest een tachtigtal muzikanten, netjes verdeeld over de verschillende instrumenten. Toch is er (voortdurend) nood aan nieuwe leden."Ons orkest heeft meer houtblazers en hoorns nodig", weet Bert Vanderveken:. "Aan hobo's daarentegen is er nu geen gebrek. Er zijn er misschien zelfs ietsje teveel. Recruteren kunnen wij uit de klassen van de Stedelijke Muziekacademie waaraan dirigent Luc Neirynck ook is verbonden als leerkracht. Positief is dat ons lokaal de Schakel opgetrokken werd achter de Academie, waarmee wij een zekere eenheid vormen. De samenwerking verloopt in elk geval uitstekend. Toch is de instroom van jonge, nieuwe talenten vanuit de Academie de laatste jaren verminderd. Dat komt allicht omdat minder jongeren zich inschrijven voor muzieklessen en een opleiding in een of ander instrument. Maar tegelijk kiezen ze dan bijvoorbeeld voor accordeon of saxofoon. Voor klarinet is er bijna niemand. Vandaar dat wij de jongeren misschien beter weer meteen leren focussen op de klassieke harmonie-instrumenten. Dat is hard nodig." (DJW)