Dit jaar viert de Koninklijke toneelvereniging haar 140ste verjaardag, maar dat wordt een verjaardag in mineur. "Die viering hadden we ons toch wel even anders voorgesteld", zucht voorzitter Stefaan Menu, die in mei 2006 het roer overnam van Walter Geselle. "In december werd onze productie al verplaatst naar juni. Twee van de drie acteurs van die productie werden ziek en twee nieuwe spelers vinden was onmogelijk gezien de tijdsdruk. Uitstellen dan maar tot in juni." Maar ook die productie werd nu uitgesteld. Deze keer was het coronavirus de boosdoener. "De coronamaatregelen lieten sowieso geen grote bijeenkomsten toe in kleine ruimtes waardoor optreden voor publiek uit den boze was. En laat het nu net dat publiek zijn waarvoor we onze voorstellingen geven", gaat de voorzitter verder. "Maar ook de repetities konden niet meer doorgaan, want zonder bijeenkomsten is het niet mog...

Dit jaar viert de Koninklijke toneelvereniging haar 140ste verjaardag, maar dat wordt een verjaardag in mineur. "Die viering hadden we ons toch wel even anders voorgesteld", zucht voorzitter Stefaan Menu, die in mei 2006 het roer overnam van Walter Geselle. "In december werd onze productie al verplaatst naar juni. Twee van de drie acteurs van die productie werden ziek en twee nieuwe spelers vinden was onmogelijk gezien de tijdsdruk. Uitstellen dan maar tot in juni." Maar ook die productie werd nu uitgesteld. Deze keer was het coronavirus de boosdoener. "De coronamaatregelen lieten sowieso geen grote bijeenkomsten toe in kleine ruimtes waardoor optreden voor publiek uit den boze was. En laat het nu net dat publiek zijn waarvoor we onze voorstellingen geven", gaat de voorzitter verder. "Maar ook de repetities konden niet meer doorgaan, want zonder bijeenkomsten is het niet mogelijk om te repeteren. Daarom hebben we ervoor gekozen om opnieuw onze productie uit te stellen naar het najaar." Ook tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog waren er geen producties bij de toneelkring. "Dat waren de enige momenten dat dit het geval was. Sinds de opstart van Nut en Vermaak, in 1880, hebben onze voorgangers en wijzelf er altijd naar gestreefd om elk jaar minstens een opvoering te verzorgen. Het zal de eerste keer zijn sinds de laatste oorlog dat we meer dan een jaar lang geen productie hebben gehad. Dat doet pijn aan het hart. Tot het jaar 2000 brachten we zelfs drie opvoeringen per jaar. Het tekort aan spelers en de hogere eisen die door het publiek gesteld worden, brachten het aantal opvoeringen terug tot twee en dat willen we graag zo houden. Maar dat was buiten het coronavirus gerekend." Na een lange periode in Bredene kwam de toneelvereniging in de jaren 50 uiteindelijk over naar Oostende. Eerst in de schouwburg, later in het Feest- en Cultuurpaleis. "Ook daar, waar nu het winkelcentrum prijkt, moesten we uiteindelijk plaats maken voor verbouwingswerken. Na heel wat rondzwervingen kwamen we in de Albertschool terecht in de Ooststraat, maar ook daar zijn we momenteel weg. Enkele jaren geleden konden we terecht in het zaaltje in Sluisvliet in de Vuurtorenwijk en daar zijn we nu nog steeds", verduidelijkt Stefaan. De Oostendse toneelvereniging werd oorspronkelijk in Bredene gesticht onder impuls van Frans Maes-Montangie en Frans Deleger. De eerste vertoning van Toneelkring Nut en Vermaak vond plaats op 19 december 1880, nadat op 18 november van datzelfde jaar de officiële statuten waren getekend. De jaren gingen voorbij en de familie Maes bleef nauw verbonden met de ondertussen Koninklijke toneelkring. Het duurde tot 1995 voor er een voorzitter aantrad die niet uit de familie Maes afstamde. "Walter Geselle was mijn voorganger", gaat Stefaan verder. "Ik kreeg de passie door mijn vader met de paplepel ingegeven. Nog voor mijn geboorte was hij er al actief en net als bij mijn vier broers was het toneel een onderdeel van mijn opvoeding. Begin jaren 80 stonden we een keer allemaal samen op het podium met het stuk Vlooien in uniform. Het was de eerste, maar meteen ook de laatste keer dat we samen op het podium stonden, want in 1984 overleed mijn vader. Filip is ondertussen gestopt, maar Daniel speelt nog steeds. Mijn broer Norbert is gestorven in 2006 en Bernard was jarenlang technicus bij ons en af en toe speelde hij een kleine rol."De toneelkring telt momenteel nog 24 leden, onder wie ook mensen die de bar bemannen, het onthaal en de kassa verzorgen en zorgen dat alle kledij in orde is en blijft. "Ons ledenaantal varieert echter van jaar tot jaar. We repeteren twee keer per week en dat duurt dan een viertal maanden. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk, zeker niet voor gezinnen waarvan beide partners werken. Daardoor merken we wel een achteruitgang bij de jongere acteurs. De coronacrisis zal de situatie ook niet verbeteren. We hopen echter zo snel mogelijk op een normale manier te kunnen opstarten zodat we de schade kunnen beperken", besluit de voorzitter.