Mei is altijd een belangrijke maand voor Toneelkring Uylenspieghel. Elk jaar komen de leden in deze maand bijeen om de rollen te verdelen en om het repetitieschema te bespreken. In juni wordt het script nagelezen. In juli en augustus zijn er geen repetities, omdat de meeste leden met vakantie zijn.
...

Mei is altijd een belangrijke maand voor Toneelkring Uylenspieghel. Elk jaar komen de leden in deze maand bijeen om de rollen te verdelen en om het repetitieschema te bespreken. In juni wordt het script nagelezen. In juli en augustus zijn er geen repetities, omdat de meeste leden met vakantie zijn. "Op ons programma voor het najaar staat het toneelstuk In de miroir van Flor Barbry. Met toestemming van het volkstoneel mogen we het stuk opvoeren. Ze hebben het zelfs aangepast naar onze leden toe", zegt voorzitster Heidi Decock uit de Weggevoerdenstraat. "Normaal beginnen we in september met de repetities. We weten echter niet vanaf welk moment we met tien of twintig mensen weer samen mogen komen. Lukt dat al in september of niet?"Volgens Heidi is de kans heel groot dat er dit jaar geen toneelvoorstelling wordt gehouden. "Ik zie het wel zitten om vanaf september te beginnen met de repetities, maar wat als er in oktober dan plots terug een opstoot van het coronavirus is? En wat als ons land terug in lockdown gaat? Dan hebben we al allerlei kosten gemaakt. De kas van Uylenspieghel kan niet veel verlies doorstaan. We zitten ook nog met andere vragen: gaan we in november al terug met 200 mensen bij elkaar mogen zitten? Zal ons trouw publiek afkomen? Ruim 60 procent van ons publiek bestaat uit ouderen. Zien die mensen het zitten om samen in een zaal te zitten? Moeten we repeteren met een mondmasker aan? Dat is onmogelijk. En wat met de afstand van anderhalve meter tussen twee personen? We zitten dus nog met veel vragen.""Ik denk dat het al bijna zeker is dat er geen toneel zal zijn en dat we ons gaan focussen op de laatste twee weekends van maart 2021, want dan brengen we Moorddiner in Rouge é Blanc in de Bruggestraat. Dat is met maximum tien personen. Dat zal dan wel al mogen zeker?", besluit Heidi, die ook nog niet zeker is of de familiedag van Toneelkring Uylenspieghel van eind augustus zal doorgaan. "Ik weet dat nog niet, maar we zullen toch ooit weer met 50 mensen mogen samenkomen? Dat hoop ik toch." (PADI)