CAW Noord-West-Vlaanderen ondersteunt al jaren de meest kwetsbaren binnen onze maatschappij. Maar ook zij moeten dikwijls beroep doen op andere organisaties. Op het Steunfonds van het Licht bijvoorbeeld. Het steunfonds ondersteunt verlaten kinderen en ...

CAW Noord-West-Vlaanderen ondersteunt al jaren de meest kwetsbaren binnen onze maatschappij. Maar ook zij moeten dikwijls beroep doen op andere organisaties. Op het Steunfonds van het Licht bijvoorbeeld. Het steunfonds ondersteunt verlaten kinderen en sociaal kansarmen. "We ondersteunen op twee vlakken", vertelt voorzitter Jean-Pierre Daems. "Enerzijds ondersteunen we individuele personen en anderzijds bieden we ondersteuning aan organisaties."Het Steunfonds van het Licht schonk vier laptops aan CAW Noord-West-Vlaanderen. "Het CAW doet regelmatig beroep op het steunfonds", vertelt directeur van CAW Noord-West-Vlaanderen, Tine Wyns. "Enerzijds sturen we vragen door van individuelen , die dan door onze begeleiders opgesteld worden en anderzijds doen we ook als organisatie een beroep op het steunfonds. De voorbije coronaperiode kregen we heel wat vragen van mensen die in de opvang voor daklozen verblijven. Rechtstreeks contact was onmogelijk en daarom was het voor ons belangrijk om via de digitale weg contact te leggen met die mensen. Daarnaast was het ook interessant om in onze opvangcentra een laptop te voorzien om de communicatie te vergemakkelijken. Dankzij het steunfonds kunnen we veel gemakkelijker en op een veilige manier te werk gaan."