De Spartastappers starten deze Veldbostocht traditioneel op de parochie Sint Antonius maar omdat ze er over meer ruimte beschikken, werd beslist om nu vanuit de Ark te starten. Maar toen kwam het besluit van het schepencol...

De Spartastappers starten deze Veldbostocht traditioneel op de parochie Sint Antonius maar omdat ze er over meer ruimte beschikken, werd beslist om nu vanuit de Ark te starten. Maar toen kwam het besluit van het schepencollege om geen zalen meer ter beschikking te stellen tot 30 november. "Maar op 24 oktober mogen wij de sanitaire ruimte gebruiken op voorwaarde dat alles veilig georganiseerd wordt. Wij organiseren de tocht dan op twee dagen zodat we de honderden wandelaars kunnen splitsen. De pijlen blijven dus een dagje hangen, maar op dag twee is de Ark dicht", zegt Dany Vanhalewyn. Onderweg zijn er geen stopplaatsen voorzien.De hernieuwingstocht van 11 november vanuit het CC De Tassche gaat niet door op de voorziene datum. Op deze tocht wordt het lidgeld geïnd voor het komende jaar. "We vragen aan onze leden te betalen via overschrijving en nieuwe leden kunnen aansluiten via de website. Daarna bezorgen wij hen de lidkaart, het wandelboekje en een attest voor de mutualiteit. Lid worden, kost 15 euro. Kinderen en een tweede gezinslid betalen 12 euro." Ook het ledenfeest wordt verdaagd. (JM)