Het was een moeilijke beslissing voor het bestuur van OOkunst om de jubileumeditie van hun jaarlijkse kunstroute on hold te zetten. "Vooral omdat er al veel voorbereidend werk werd gedaan", aldus het bestuur. "Maar de gezondheid van de kunstenaars, de bezoekers aan de kunstroute en de bevolking waren voor ons prioritair. Liever dan een jubileumeditie in mineur besloten we unaniem om de kunstroute 2020 te verplaatsen naar volgend jaar. Gelukkig zegden het merendeel van de kunstenaars, die er dit jaar bij zouden zijn, al toe voor volgend jaar."
...

Het was een moeilijke beslissing voor het bestuur van OOkunst om de jubileumeditie van hun jaarlijkse kunstroute on hold te zetten. "Vooral omdat er al veel voorbereidend werk werd gedaan", aldus het bestuur. "Maar de gezondheid van de kunstenaars, de bezoekers aan de kunstroute en de bevolking waren voor ons prioritair. Liever dan een jubileumeditie in mineur besloten we unaniem om de kunstroute 2020 te verplaatsen naar volgend jaar. Gelukkig zegden het merendeel van de kunstenaars, die er dit jaar bij zouden zijn, al toe voor volgend jaar."Dat de kunstroute werd geannuleerd, betekende niet dat het bestuur bij de pakken bleef zitten. "De ideeën bleven borrelen", aldus bestuurslid Roger Leyn. "Daarbij brachten de vele beertjes - die de kinderen tijdens een wandeling konden tellen - achter de ramen ons op een idee. Waarom niet hetzelfde doen met kunst, dachten we? Net nu iedereen massaal aan het fietsen en wandelen gaat, kunnen we daar meteen ook iets boeiends aan koppelen. Daarnaast valt in de nabijheid van je eigen 'kot' heel wat te beleven. Kortemark heeft namelijk heel wat mooie landelijke wegen en verrassende fietspaden. We mikken ook op fietsers uit andere gemeenten die op die manier Kortemark kunnen ontdekken.""De geselecteerde locaties zullen aangeduid worden op een kaartje van Kortemark en verspreid worden via sociale media of andere kanalen. We voorzien een bemand infopunt in CC de Beuk in de Torhoutstraat 8, waar men een extra infokaartje van de locaties en de kunstenaars kan afhalen, inclusief een rugzakje - dat verwijst naar de jubileumeditie - en andere richtlijnen", licht het bestuur nog toe. "Je krijgt er ook bijkomende info in verband met een wedstrijd met leuke prijzen die we zullen toekennen aan wie de volledige route doet.""Deze wandel- en fietsroute, die zal plaatsvinden van 1 tot en met 31 augustus, is gratis, maar op de infopunten kan een vrijwillige bijdrage worden gegeven voor ons weeshuisproject in Mozambique", doet het bestuur een oproep. "Nu de kunstroute niet plaatsheeft, komen er ook geen fondsen binnen voor dit project dat we al jaren steunen."De organisatie van de fietsroute komt ondertussen in een stroomversnelling met nu al 90 kunstenaars uit Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Brussel. "Uit West-Vlaanderen onthouden we vooral Luc Lapere, Hubert Minnebo, Kornul, Hubert Boeraeve, Mieke Drossaert... Het zijn maar enkele namen van kunstenaars die hun werken zullen tonen op diverse locaties.""Tot nu toe hebben we 46 locaties, maar nieuwe adressen zijn nog welkom. We kijken daarbij speciaal in de richting van Handzame en Zarren. Ook gemeentelijke locaties en winkels of restaurants komen in aanmerking. We krijgen daarvoor steun van Unizo Kortemark. Dat is namelijk onze bijkomende, belangrijke doelstelling: de zelfstandige zaken van Kortemark én de kunstenaars een duwtje in de rug geven. Niemand hoeft aanwezig te zijn, we vragen alleen dat de kunstwerken van buitenaf zichtbaar kunnen zijn. Deelnemers, die dat willen, zijn helemaal vrij om in de periode van de fiets- en wandelroute ook een bijkomende activiteit in te richten", besluit het bestuur.Wie zelf plaats heeft om kunstwerken te plaatsen of weet heeft van een leuke locatie met mensen die hiervoor open staan, kan dit laten weten via roger.leyn@skynet.be.