Door de complexe structuur van de verschillende natuurverenigingen in de regio is het soms moeilijk om de bomen door het bos te zien. "Het is redelijk ingewikkeld", lacht voorzitter Rudy Claeys van Natuurpunt Westland. "Om te beginnen is Natuurpunt een nationale vereniging met hoofdzetel in Mechelen. Verspreid over het land zijn er verschillende afdelingen. Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling Westland, die omvat de gemeenten Ieper, Heuvelland, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle. Samen met Natuurpunt Poperinge-Vleteren, Natuurpunt Wervik, Natuurpunt IJzervallei (Diksmuide, Torhout) en Natuurpunt Westkust vormen we De Bron. Dat is een overkoepelende vzw waar ook VELT en de Jeugdbond voor Natuurstudie in vertegenwoordigd zijn."
...

Door de complexe structuur van de verschillende natuurverenigingen in de regio is het soms moeilijk om de bomen door het bos te zien. "Het is redelijk ingewikkeld", lacht voorzitter Rudy Claeys van Natuurpunt Westland. "Om te beginnen is Natuurpunt een nationale vereniging met hoofdzetel in Mechelen. Verspreid over het land zijn er verschillende afdelingen. Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling Westland, die omvat de gemeenten Ieper, Heuvelland, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle. Samen met Natuurpunt Poperinge-Vleteren, Natuurpunt Wervik, Natuurpunt IJzervallei (Diksmuide, Torhout) en Natuurpunt Westkust vormen we De Bron. Dat is een overkoepelende vzw waar ook VELT en de Jeugdbond voor Natuurstudie in vertegenwoordigd zijn.""We hebben met Natuurpunt Westland wel een eigen bestuur waar momenteel veertien mensen in zitten. Ikzelf ben voorzitter, Ann Top uit Langemark is secretaris en penningmeester is Veerle Wyffels uit Ieper. Sofie Butaye uit Langemark is ondervoorzitter. We vergaderen ongeveer om de twee maanden, om een activiteitenkalender samen te stellen en te bespreken wat we nog allemaal kunnen doen."De activiteitenkalender bestaat vooral uit wandelingen voor een breed publiek, maar ook uit beheerwerken in verschillende gebieden in de regio. "We hebben meer dan 80 ha in eigendom, natuurgebied dat we aangekocht hebben", legt Rudy uit. "Het grootste deel bevindt zich in Heuvelland. Daar zijn Johan Carette en Pieter Hardeman conservator van. Ik ben samen met Krist Calmeyn conservator van de gebieden in Ieper, Sofie Butaye voor De Mote in Langemark. In Zonnebeke beheren we een gebied van 17 ha, maar hebben het niet in eigendom. Daar is Olivier Douchy de trekker. Ten slotte zijn er ook nog de werkgroepen, zoals de vogelwerkgroep, insectenwerkgroep, paddenstoelenwerkgroep... Zij doen aan natuurstudie, dikwijls in de vorm van tellingen, waarbij geteld word hoeveel keer een bepaalde soort in onze natuurgebieden waargenomen wordt. Het is wel allemaal een beetje overlappend. Iemand die in de vleermuizenwerkgroep zit, kan bijvoorbeeld ook in de vogelwerkgroep zitten."Aan leden geen gebrek bij Natuurpunt Westland. Volgens de laatste cijfers staat de teller momenteel op 844 leden. "Daar zitten natuurlijk ook veel papieren leden tussen, die niet of nauwelijks naar activiteiten komen. Laat ons zeggen dat er een veertigtal leden zijn die regelmatig komen of meewerken aan onze activiteiten", vertelt Rudy.Zoals alle verenigingen voelt Natuurpunt Westland ook de impact van de coronacrisis, al blijft het voorlopig wel nog mogelijk om natuurwandelingen te houden, weliswaar volgens strenge richtlijnen. "Iedereen die meewandelt moet een mondmasker dragen, de gids ook", zegt de voorzitter. "We beperken het aantal deelnemers ook tot een tiental per gids. Tijdens de Palingbeekwandeling eind juli waren we met vier gidsen, dus konden veertig mensen zich inschrijven. We doen elk een apart rondje, terwijl dat vroeger met iedereen samen ging zijn."De rest van de activiteiten staan voorlopig nog on hold. "Vergaderingen hebben we nog niet gehad. Het was ook zomervakantie. We proberen wel nog beheerwerken te doen in onze natuurgebieden, maar dat is dan met drie of vier man. Zo is het wel nog haalbaar om afstand te houden van elkaar. Het is niet eenvoudig, maar we trekken ons plan", vertelt Rudy. "Financieel hangen we vooral af van het lidgeld van onze leden en van sponsoring. Van de Vlaamse overheid krijgen wij ook een subsidie, die verdeeld wordt via de hoofdzetel. Normaal moeten wij op het einde van het jaar een volledig dossier indienen waarin staat wat we allemaal gedaan hebben, hoeveel deelnemers er waren... Daar krijg je dan punten op en op basis daarvan krijg je dan je subsidie. Dus als je als afdeling niet veel doet, krijg je ook maar weinig subsidies. In Mechelen hebben ze wel beloofd dat ze zullen rekening houden met het feit dat heel veel activiteiten niet konden doorgaan door de coronacrisis en de lockdown.""Aan de kant van de uitgaven zitten we met heel veel onkosten. Als we grond aankopen, dan kost dat veel geld. We moeten hier en daar iets organiseren om dat financiële plaatje rond te krijgen. Daar wringt het schoentje. Gelukkig konden we in januari nog onze kaas- en wijnavond organiseren, maar of we dat volgend jaar ook kunnen, is nog een groot vraagteken. Ook andere activiteiten die wat extra geld in het laatje moeten brengen, vinden meestal plaats in de herfst of de winter. "Jaarlijks gaan we met de groep op weekend, maar dat kan dus ook niet doorgaan. We zien wel, tegen volgend jaar hopen we in ieder geval de draad weer op te pikken. Deze winter hebben we ook fotoavonden en infoavonden, bijvoorbeeld over de paddentrek, maar het is nu nog veel te vroeg om te zeggen of dat al dan niet kan doorgaan. We zijn zelf nog aan het afwachten."Volgens Rudy ziet het er niet naar uit dat Natuurpunt leden heeft verloren door de coronacrisis. Integendeel. "Ik denk dat het goed mogelijk is dat we net leden bij zullen hebben. Ik heb de indruk dat er veel mensen door de lockdown meer in eigen streek zijn gaan wandelen en de natuur in de regio hebben ontdekt. Op die manier kunnen ze misschien in contact komen met ons en onze werking en hopelijk zich ook aansluiten. Iedereen is en blijft welkom", besluit Rudy Claeys.