Het Rode Kruis is een democratische vereniging waarbij de leden om de vier jaar een nieuw bestuur kunnen kiezen. Dit jaar stopt Karen Neyrinck als voorzitter, maar ze blijft wel nog vrijwilliger. Marc De Muynck neemt de fakkel over van Karen. Op 1 januari 2021 start hij als nieuwe voorzitter van het Rode Kruis.
...

Het Rode Kruis is een democratische vereniging waarbij de leden om de vier jaar een nieuw bestuur kunnen kiezen. Dit jaar stopt Karen Neyrinck als voorzitter, maar ze blijft wel nog vrijwilliger. Marc De Muynck neemt de fakkel over van Karen. Op 1 januari 2021 start hij als nieuwe voorzitter van het Rode Kruis.Marc Demuynck (59) is getrouwd met Fabienne Verhoest en vader van Hannelore en Andries. Hij woont in Beerst, zijn beroep is kinesist-bandagist. Marc is vrijwilliger bij het Rode Kruis sinds 2018. "Na het doormaken van een ernstige, levensbedreigende ziekte, met gelukkig een goede afloop, vond ik dat ik iets terug moest doen voor onze maatschappij. Vrijwilliger worden bij het Rode Kruis leek mij wel zinvol en zo schreef ik me in voor de cursus EHBO. Ik werd ook bestuurslid van afdeling Diksmuide.""Als voorzitter van een lokale afdeling ben je in de eerste plaats een teamspeler, beslissingen worden in groep genomen na een debat. Als voorzitter waak je er dan over dat wat beslist is, goed geïmplementeerd wordt in de groep. Ik zou graag het Rode Kruis wat meer naar voren brengen, het mag lokaal wat meer gezien worden en dan zou ik ook graag kijken of het mogelijk is een jeugd Rode Kruis op te starten en het lokaal wat op te frissen."Danny Lonneville (62) is een routinier. Hij is sinds 1974 vrijwilliger en is nu verantwoordelijk voor de vorming. "Naast EHBO en AED geven we ook lessen reanimatie en verschillende infoavonden. Jaarlijks moeten we een bijscholing volgen in Brugge. We gaven vorig jaar lessen voor Stad Diksmuide, een aantal in de gemeente Houthulst en een paar in de Blankaart", legt Danny uit. "Die opleidingen zijn telkens weer een groot succes. Sommige deelnemers hebben een EHBO-brevet nodig voor school of werk, anderen komen puur uit interesse. We krijgen ook steeds meer de vraag van grootouders die willen de opleiding volgen om te kunnen reageren moest er iets met de kleinkinderen gebeuren. Na vrijwel iedere cursus worden een paar vrijwilligers lid. Maar daarnaast is er ook nog een hoop papierwerk dat gedaan moet worden plus het onderhoud van ons materiaal." Het Rode Kruis runnen brengt heel was kosten mee en dit jaar heeft de vereniging haast geen inkomsten. "Onze stickeractie kon doorgaan, er zijn geen evenementen en we moeten heel goed alles ontsmetten wat ook weer geld kost", zucht Danny. "Maar onze werking blijft doorgaan en we worden heel goed gesteund door Stad Diksmuide, een steun die zeker nu heel welkom is. We zijn ook heel dankbaar voor het lokaal dat stad Diksmuide ons ter beschikking stelt. We hopen volgend jaar in september terug met de opleidingen te kunnen starten. Naast de vormingen organiseert het Rode Kruis ook de bloedcollectes en gaan we eer betonen op herdenkingen en dergelijke."Het nieuwe bestuur met voorzitter Marc De Muynck ziet er als volgt uit: Veerle Vercruysse wordt penningmeester, Sabine Spruytte is verantwoordelijk voor de bloedcollectes in Diksmuide, Vera Casier neemt het economaat voor haar rekening, Siska Vandamme is verantwoordelijke hulpdiensten en de nieuwe ondervoorzitter in duo is Klaas Vandenbussche. Daarnaast blijven ook Danny Lonneville en Stefaan Pollet in het bestuur, Danny als verantwoordelijke opleidingen en Stefaan als secretaris en tevens ondervoorzitter. (ACK)