Toen op 13 maart de lockdown inging, was de harmonie in volle voorbereiding van het jaarlijks lenteconcert. De vereniging had niemand minder dan Gene Thomas en de Waregemse zangeres Lisa De Blanck aan de haak geslagen om samen een concert te geven.
...

Toen op 13 maart de lockdown inging, was de harmonie in volle voorbereiding van het jaarlijks lenteconcert. De vereniging had niemand minder dan Gene Thomas en de Waregemse zangeres Lisa De Blanck aan de haak geslagen om samen een concert te geven. "Dat net dat concert in het water viel, was echt niet tof. Niet alleen viel een boeiende samenwerking weg, maar we misten ook een doel om naartoe te werken. Dat zorgde toch voor een verminderde motivatie. We hebben het concert verplaatst naar 15 mei van volgend jaar", schetst Patricia.Helaas houdt het voor de harmonie hier niet op. "Ook het kerstconcert zullen we annuleren. Dat zijn samen de twee belangrijkste evenementen van het jaar. Daarnaast houden we dit jaar geen sponsortocht. Het is niet solidair om geld te vragen als de ondernemers het zelf zwaar te verduren hebben (gehad). We zullen moeten teren op de opbrengst van de scampibak die nog net voor de lockdown plaatsvond", geeft de voorzitter aan.Samenkomsten werden in maart verboden, dus de repetities van de harmonie vielen weg. De vriendschap en de samenhang tussen de muzikanten is het grootste goed van harmonie Steeds Beter. Dat werd danig op de proef gesteld in de coronacrisis. "Maar we hebben er alles aan gedaan om onze groep samen te houden en contact te houden. We waren bang dat er ruis op de vriendschap zou zitten. Daarom organiseerden we online activiteiten in een gesloten Facebook-groep, zoals een wekelijkse quiz of postten we muzikale filmpjes. Tot slot stuurden we in het begin van de verlofperiode een kaartje naar al onze leden om ze een goede vakantie te wensen. Zo probeerden we onze groep bijeen te houden."Hoe langer het duurde, hoe meer het verlangen naar de repetities groeide bij de leden. De voorzitter vond dat er lange tijd onduidelijkheid was over de mogelijkheid tot repeteren. "Uiteindelijk zijn we blij dat we toch weer aan de slag mochten. Volgens richtlijnen van Vlamo volgden we een draaiboek en circulatieplan. Zo kunnen we nu met 30 van de 60 muzikanten repeteren in OC Den Aert. We repeteren niet in De Biekorf, want dan zouden we maar met 18 muzikanten mogen bijeenkomen." Hoewel ze blij zijn dat ze weer kunnen samenkomen, ervaren ze toch niet hetzelfde gevoel als vroeger. "Nu komen we één voor één binnen en gaan we één voor één weg. Tijd voor een babbeltje of een drankje achteraf is ons nog niet gegund.""Hopelijk komen we de crisis snel door, want dan zouden we weer kunnen musiceren in alle betekenissen van het woord: muziek maken en plezier hebben", sluit Patricia af.(NVR)