"Toen we besloten uit veiligheid geen repetities meer te houden in ons lokaal in het DOC, waren we al sinds september 2019 bezig met de voorbereiding van een concert voor eind oktober van dit jaar. Met enerzijds muziek die past bij Allerheiligen en Allerzielen, maar ook met vrolijke muziek die past bij Halloween. Doorleefde muziek waar de muzikanten wel hun tijd voor moeten nemen", zegt dirigent Joost Deryckere.
...

"Toen we besloten uit veiligheid geen repetities meer te houden in ons lokaal in het DOC, waren we al sinds september 2019 bezig met de voorbereiding van een concert voor eind oktober van dit jaar. Met enerzijds muziek die past bij Allerheiligen en Allerzielen, maar ook met vrolijke muziek die past bij Halloween. Doorleefde muziek waar de muzikanten wel hun tijd voor moeten nemen", zegt dirigent Joost Deryckere. "Toen wisten we ook nog niet hoe lang het zou duren vooraleer we de repetities konden hervatten en of er een concert zou kunnen plaatsgrijpen in oktober 2020. Dat programma konden we dus beter 'on hold' zetten en verschuiven naar oktober 2021. Hopelijk kan de harmonie het dan wel brengen."Kunst en Eendracht werd dit jaar op 30 augustus uitgenodigd voor een concert in Knokke-Heist. "We zouden daar lichtere muziek spelen, onder andere van de bekende Netflix-serie 'Casa de Papel'. De organisatoren waren lange tijd overtuigd dat het concert toch zou kunnen plaatsgrijpen, maar moesten het concert eind juni om veiligheidsredenen noodgedwongen toch afgelasten. En zullen we rond 11 november naar Marke kunnen gaan zoals dat al enkele jaren gebeurt? Zal de harmonie een 'normaal' Sint-Ceciliafeest' kunnen organiseren in november? Niemand die daar nu al met zekerheid iets kan over zeggen."Ondertussen zijn de repetities weer gestart. "Niet in ons repetitielokaal in het DOC, maar wel in Den Tap. Met dank aan het gemeentebestuur dat ze ons die kans geven. Ons repetitielokaal is veel te klein als we rekening moeten houden met anderhalve meter afstand tussen de muzikanten. Den Tap is net groot genoeg. Al blijft het verre van ideaal. Met dergelijke afstand tussen de muzikanten krijg je geen ideaal samenspel en dat is net wat het woord 'harmonie' betekent: samen spelen!"Nu repeteren de muzikanten van de Harmonie Kunst en Eendracht een programma rond Slavische muziek. "Dat zouden we normaliter brengen in de eerste helft van volgend jaar, vanaf maart. En laat ons hopen dat corona tegen dan een beetje bedwongen is."Of elke muzikant van de harmonie de hele coronaperiode zijn muziekinstrument aan de kant liet staan, weet dirigent Joost Deryckere niet. "Er zullen er wel zijn die een beetje geoefend hebben. In elk geval had iedere muzikant zijn muziekpartituur mee naar huis. Bij de eerste repetitie ondervond ik wel dat het lang geleden was dat ze nog samen speelden, maar iedereen deed zijn uiterste best om weer mee te zijn. Ik was ook bijzonder verheugd dat toch 75 tot 80 procent van de iets meer dan 50 spelende leden aanwezig waren. Dat is veel, zeker in een periode dat er nog met vakantie zijn.""Er waren een lange periode geen repetities meer en we konden aanvankelijk al in juni weer herbeginnen, maar het bestuur en ikzelf wilden geen enkel risico op besmettingen lopen en besloten te wachten. Tot september, zo bleek!" (IB)