De fotoclub werd gesticht door Rudy Vanremoortele, Viviane Verbelen en Chris Deceuninck in mei 2012. "Eigenlijk zijn we gestart in 2011, dan werden de statuten opgemaakt. Maar de feitelijke en officiële opstart dateert van mei 2012", vertelt erevoorzitter en oprichter Rudy. "Ik was voorzitter van fotoclub Ter Streep. Maar door wat onenigheid binnen de club heb ik beslist om een nieuwe club op te richten in Ontmoetingscentrum 't Viooltje. Onze fotoclub bestaat eigenlijk uit afgescheurde leden van fotoclub Ter Streep, aangevuld met nieuwe leden. Tot onze grote verbazing merkten we op dat we bij de allereerste ledenvergadering al meteen 35 leden welkom mochten heten. Dat was boven alle verwachtingen en zorgde voor extra motivatie om iets moois te maken van onze club."
...

De fotoclub werd gesticht door Rudy Vanremoortele, Viviane Verbelen en Chris Deceuninck in mei 2012. "Eigenlijk zijn we gestart in 2011, dan werden de statuten opgemaakt. Maar de feitelijke en officiële opstart dateert van mei 2012", vertelt erevoorzitter en oprichter Rudy. "Ik was voorzitter van fotoclub Ter Streep. Maar door wat onenigheid binnen de club heb ik beslist om een nieuwe club op te richten in Ontmoetingscentrum 't Viooltje. Onze fotoclub bestaat eigenlijk uit afgescheurde leden van fotoclub Ter Streep, aangevuld met nieuwe leden. Tot onze grote verbazing merkten we op dat we bij de allereerste ledenvergadering al meteen 35 leden welkom mochten heten. Dat was boven alle verwachtingen en zorgde voor extra motivatie om iets moois te maken van onze club."Vorig jaar besloot Rudy om het jonge(re) geweld de kans te geven de club verder uit te bouwen. De leden kozen unaniem voor Rinus Motmans. "Ik was al lid sinds het ontstaan van de club en kende alle leden goed. Toen men mij de vraag stelde, heb ik geen seconde getwijfeld om het roer over te nemen van Rudy, die schitterend werk geleverd had in zijn periode als voorzitter. Rudy en Viviane hebben mij en de rest van het bestuur goed geholpen bij het verderzetten van de club", vertelt Rinus. "Ik moei me zo weinig mogelijk met het huidig bestuur", lacht Rudy nog.Elke eerste en derde woensdag van de maand komen de leden van Exif samen om elkaars werken te bekijken en ze te beoordelen. "Hierdoor kunnen we alleen maar leren van elkaar", gaat de voorzitter verder. "Iedereen is bij ons vrij om te fotograferen en hun werken te tonen. We werken niet rond thema's, de foto's kunnen dus ver uiteenlopen. Onze leden leggen dan ook graag hun stijl uit aan de andere leden. Op die manier leren onze leden allemaal andere vormen van fotografie kennen en appreciëren. Zo verruimen we allemaal onze horizon. Zowel de beginnende als de gevorderde fotograaf is bij ons welkom."Naast de tweewekelijkse bijeenkomsten komt er nu en dan ook een gastspreker langs. "Ook daar werken we rond hetzelfde idee: bijleren van elkaar. We zorgen ook dikwijls voor korte theoretische lessen voor zowel de geoefende als de minder-geoefende fotograaf. De fotografie is een snel veranderend medium waardoor we onszelf constant in vraag moeten stellen. Pas dan kunnen we mee met de hedendaagse technieken", vervolgt Rinus. Op regelmatige tijdstippen worden er ook uitstappen georganiseerd. "Die uitstappen variëren van bezoeken aan musea, dieren- en pretparken of evenementen die in de streek worden georganiseerd. Telkens laten we ook ruimte aan onze leden om tijdens de uitstappen te fotograferen", aldus de voorzitter.Het absolute hoogtepunt van het werkjaar van de fotoclub is de tentoonstelling in Ontmoetingscentrum 't Viooltje, telkens in november. "Alle foto's die worden genomen tijdens uitstappen met de fotoclub of foto's die door onze leden worden genomen tijdens andere gelegenheden, maken kans om een plaatsje te krijgen op onze tentoonstelling", legt de voorzitter uit. "We hebben op dit moment ongeveer 50 leden en we proberen van elk lid een tweetal foto's te tonen tijdens de tentoonstelling. Op die manier komt iedereen aan bod binnen onze fotoclub. Uiteraard mogen onze leden meerdere foto's insturen, maar de selectie wordt dan gemaakt door onze jury."Het coronavirus zorgde er ondertussen al voor dat de fotoclub heel wat uitstappen en bijeenkomsten moest annuleren. De eerste bijeenkomst sinds maart was op 2 september. "We waren blij om iedereen nog eens terug te zien. We vonden het beter om even onze bijeenkomsten te staken om het virus binnen onze club geen kans te geven. Maar jammer genoeg hebben we ook moeten beslissen om onze fototentoonstelling met een jaartje uit te stellen. Het lijkt ons niet verstandig om veel mensen samen te brengen in deze tijden. Het is jammer, maar er zit niet veel anders op. Dat wil niet zeggen dat we blijven stilzitten. We hebben onze werking terug opgestart en zijn van plan om vanaf nu constructief verder te werken aan de voorbereiding van ons volgend fotosalon", besluit de voorzitter.