De nieuwbakken groepsleiding start met veel enthousiasme aan hun drie jaar durende legislatuur. "We zullen ons baseren op drie pijlers. Communicatie, planning en doelgericht werken. Elk van ons krijgt een van die pijlers om mee aan de slag te gaan, maar we zijn uiteraard een hecht team", legt Dries uit.
...

De nieuwbakken groepsleiding start met veel enthousiasme aan hun drie jaar durende legislatuur. "We zullen ons baseren op drie pijlers. Communicatie, planning en doelgericht werken. Elk van ons krijgt een van die pijlers om mee aan de slag te gaan, maar we zijn uiteraard een hecht team", legt Dries uit."Als man van de sociale media van de scouts en van Jeugdhuis Kontrabas, neem ik de communicatie op mij. We willen de ouders meer betrekken bij onze werking en de communicatie nog vlotter laten verlopen dan dat nu al het geval is. We zullen proberen om de ouders meer naar onze evenementen te lokken, uiteraard samen met hun kinderen. Zo hopen we om dan daaruit meer leden aan te trekken", gaat Benjamin verder. "Dat is dan weer waar ik mijn schouders zal onder zetten", vult Fien aan. "We hebben enkele quota qua leden vooropgesteld en die zullen we op verschillende manieren proberen te behalen. Te beginnen met onze startdag van zaterdag 26 september en onze vriendjesdag in oktober", gaat Fien verder."Binnen onze scouts is er een onderverdeling van zes takken verdeeld volgens leeftijd. Om de kampen en activiteiten te bekostigen zijn er dus veel geldacties nodig", zegt Dries. "Ik neem de taak op mij om die in een overzichtelijke planning te steken zodat deze niet vloeken met acties van andere jeugdbewegingen of ons jeugdhuis"."Maar uiteindelijk zijn we een team en samen met onze voltallige leidingsgroep trekken we aan hetzelfde zeel", besluit Benjamin.Als nieuwe groepsleiding staat het trio meteen voor een uitdaging, namelijk een coronaveilige startdag. "Toen het virus ons land lam legde, gingen we vorig werkjaar toch verder met onze scoutsactiviteiten. We schilderden onder andere de ringbrug in Ingelmunster, speelden Cluedo, gingen geocachen, maar alles gebeurde volgens de vooropgestelde maatregelen. Dit toonde aan dat ondanks alles je toch een leuke activiteit kan uitwerken. Nu willen we dat ook doen met onze startdag en de rest van onze wekelijkse activiteiten", vertelt Dries. "Onze startdag is op 26 september aan de jeugdlokalen van Ingelmunster. We maken er een leuke vikingnamiddag van. Er komt een gesjord vikingschip met zwembad, een vikingbar en vikinggerelateerde spelletjes per tak. Iedereen vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde middelbaar is welkom om eens van de scoutswerking te proeven. Alles gebeurt volgens de geldende corona-maatregel", legt Fien uit. Lucas Veys (20) neemt de taak van groepssecretaris over van Arthur Van de Putte na zeven jaar trouwe dienst.