"De impact van de coronacrisis is enorm en dat net in het feestjaar voor ons 100-jarig bestaan", vertelt voorzitter Klaas Coulembier. "Ypriana is opgericht in 1920 als een van de eerste Ieperse verenigingen na de Eerste Wereldoorlog. We hadden een heel drukke kalender en op één klein optreden in februari na is alles weggevallen. Het gaat voor de hele vzw om een twintigtal optredens. Dat is gigantisch. Ook in het najaar is alles geannuleerd, met uitzondering van het eindejaarsconcert. Al is het nog de vraag of dat zal kunnen doorgaan. In ieder geval zal het kleinschaliger zijn dan normaal."
...

"De impact van de coronacrisis is enorm en dat net in het feestjaar voor ons 100-jarig bestaan", vertelt voorzitter Klaas Coulembier. "Ypriana is opgericht in 1920 als een van de eerste Ieperse verenigingen na de Eerste Wereldoorlog. We hadden een heel drukke kalender en op één klein optreden in februari na is alles weggevallen. Het gaat voor de hele vzw om een twintigtal optredens. Dat is gigantisch. Ook in het najaar is alles geannuleerd, met uitzondering van het eindejaarsconcert. Al is het nog de vraag of dat zal kunnen doorgaan. In ieder geval zal het kleinschaliger zijn dan normaal."De financiële gevolgen zijn niet te onderschatten. "De meeste van onze inkomsten halen wij uit die concerten. We spelen ook vaak op vraag van een externe organisator en dan is dat voor ons een manier om geld in het laatje te brengen. Omdat we niet met lidgeld werken, zijn de inkomsten van dit jaar wel heel miniem. We vragen geen lidgeld omdat we van onze leden veel engagement en deelname aan activiteiten vragen."Aan de uitgavenzijde blijven de kosten natuurlijk wel doorlopen. "Sowieso zijn er altijd kosten aan ons lokaal, maar daar komt de stad voor een deel in tussen, dus dat valt nog mee", vervolgt Klaas. "Ook de dirigent dient betaald te worden. Je zou kunnen zeggen: de dirigent speelt niet dus hoef je hem niet te betalen, maar dat is niet zo simpel. De dirigent doet veel meer dan alleen repetities leiden. Hij is mee verantwoordelijk voor het artistieke beleid. Zeker nu met de heropstart, vragen we van onze vijf dirigenten veel meer flexibiliteit en creativiteit. We hebben er dus voor gekozen om de dirigenten zoveel mogelijk te blijven doorbetalen. Dat was trouwens ook het advies van VLAMO, de overkoepelende amateurkunstenorganisatie. Daarbovenop hadden we al heel wat kosten gemaakt. Voor al die concerten van het feestjaar waren de partituren al aangekocht en die zijn duur." "De financiële impact was zwaar, maar ik denk dat de impact misschien nog zwaarder is op onze werking zelf. Pas vanaf 1 juli mochten we heropstarten. Eerst hebben we met een groepje gewerkt om de heel ingewikkelde leidraad van de overheid te interpreteren en te vertalen in iets dat voor ons werkbaar is", vervolgt Klaas. "We hebben ondertussen een circulatieplan gemaakt, de stoelen vastgezet op de juiste afstand, iedereen moet na de repetitie zijn eigen stoel en pupiter ontsmetten en meteen vertrekken. Onze bar is bijvoorbeeld nog niet open omdat we dan het horecaprotocol ook moeten volgen en dat is op dit moment nog niet werkbaar. De blazers moeten een doek op de grond leggen om eventueel condensvocht dat uit het instrument komt op te vangen. Je moet dat dan meenemen naar huis, wassen op 60 graden... Het is een ontzettend lange lijst aan maatregelen."Het is ook nog steeds niet mogelijk om met de hele harmonie samen te repeteren. "Je moet twee meter afstand houden. Dat is verder dan de normale social distancing omdat ze denken dat blaasinstrumenten een groter risico inhouden. We hebben berekend dat er in ons lokaal maximum 42 muzikanten binnen kunnen. Daardoor is de harmonie in twee gesplitst en zijn er nu twee repetities per week in plaats van één. Het is ook veel moeilijker om te spelen. Typisch voor een harmonie is dat iedereen heel dicht bij elkaar zit om elkaar goed te kunnen horen. Je speelt als het ware als één instrument. Dat is trouwens een van de troeven van Ypriana. Maar op de eerste repetities hebben we al gemerkt dat het verre van evident is om die hechtheid van het samenspel te recreëren." Toch kijkt Ypriana hoopvol naar de toekomst. "Het momentum is natuurlijk een beetje weg maar we zullen met evenveel enthousiasme onze 101ste verjaardag vieren", zegt Klaas Coulembier. "Een van de grootste evenementen dit jaar was een concertreis naar Londen. We zijn nu met onze partners overeen gekomen om de reis met een jaar op te schuiven."Een van de ouderdomsdekens en duivel-doet-al is Freddy Bouchaert (75). "Ik kwam bij Ypriana in 1959. Vorig jaar mocht ik dus mijn 60-jaar lidmaatschap vieren", vertelt Freddy. "Ik heb altijd de grote trom, de grande caisse, bespeeld, net als mijn vader en mijn grootvaders. Ook mijn drie broers waren lid van de harmonie. Ondertussen speel ik geen muziek meer, maar doe ik wel de bar en ga nog mee als vlaggendrager." Nu de bar gesloten is, mist Freddy het contact met de Ypriana-leden. "Ze kennen me allemaal als Freddy Boem Boem, omdat ik vroege grote trom speelde. Ik kijk ernaar uit om terug te keren", besluit Freddy.