In januari 2021 is er wel een kleinere vogelbeurs gepland in zaal De Stille Meers, helemaal coronaveilig. "Het is uiteraard allemaal spijtig, maar het is nu eenmaal zo" zegt ringverantwoordelijke Kristof Devoldere. "Niet enkel voor ons, maar ook voor de vele liefhebbers die steevast onze tentoonstelling met stip in hun agenda hebben staan."
...

In januari 2021 is er wel een kleinere vogelbeurs gepland in zaal De Stille Meers, helemaal coronaveilig. "Het is uiteraard allemaal spijtig, maar het is nu eenmaal zo" zegt ringverantwoordelijke Kristof Devoldere. "Niet enkel voor ons, maar ook voor de vele liefhebbers die steevast onze tentoonstelling met stip in hun agenda hebben staan.""Wij zijn immers nog de enige club aan de hele kust die een dergelijke tentoonstelling organiseert. We kunnen dan ook ieder jaar rekenen op heel wat liefhebbers die hun beste en mooiste vogels komen tentoon stellen, iedere keer zijn er tussen de 500 en 600 vogels." Kristof maakt deel uit van het bestuur van voorzitter en hulpsecretaris Julien Prinsier. Het bestuur bestaat verder nog uit Geert Debeuckelaere die de taak van peningmeester en materiaalmeester op zich neemt, Marco Durand die als bestuurslid ook nog verantwoordelijke voor de vogelverkoop is en de enige dame in het gezelschap Ria D'hoedt die bestuurslid is. "Wij zijn een van de oudste verenigingen van Middelkerke" zegt voorzitter Julien Prinsier. "Onze club werd opgericht in 1953 door Gentil Deconinck, Roger Techel en meester Vansieleghem. Marcel Lansens baatte op dat moment het café De Reisduif uit in Middelkerke en daar werd ook het eerste clublokaal gevestigd. Het was in het begin zoeken hoe alles in zijn werk moest gaan en in 1957 sloot De Kransmerel zich aan bij de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie, kortweg de KBOF."Het duurde echter nog een tijdje vooraleer er een eerste tentoonstelling werd georganiseerd. Op 21 februari 1959 was het dan zo ver en de club organiseerde voor het eerst een vogeltentoonstelling. Deze kende zoveel bijval dat er besloten werd om nog datzelfde jaar een tweede tentoonstelling te organiseren, dat gebeurde op 11 december 1959. Kristof Devoldere: "Ondertussen zijn er reeds 60 tentoonstellingen de revue gepasseerd. De jongste jaren vinden de tentoonstellingen plaats in zaal de Stille Meers. Ondertussen zijn we ook al acht jaar lid van de Algemene Ornithologische Bond Van België (AOB)." Begin dit jaar, voor er sprake was van corona, werd trouwens in de Stille Meers een succesvolle vogelbeurs georganiseerd en meteen werd toen ook een oproep gelanceerd naar de jongeren toe. "Wij streven ernaar om meer jonge mensen warm te maken voor de vogelliefhebberij. Ons jongste lid is de 20-jarige Marco Durand, maar we zouden uiteraard nog meer jonge mensen willen aantrekken. Te weinig jonge mensen weten en beseffen hoe mooi deze hobby wel kan zijn. Je kunt er zoveel plezier aan beleven, maar het is uiteraard ook zo dat je moet zorgen voor je vogels en het kweken en het proper houden van de vogelverblijven vraagt nogal wat tijd. Ik blijf er echter bij dat het een prachtige hobby is", geeft Kristof Devoldere mee.Covid-19 is niet het enige virus waardoor De Kransmerel geplaagd werd want in 2005 werd de vereniging geconfronteerd met de vogelgriep en ook in dat jaar kon de geplande tentoonstelling niet plaatsvinden. Alles was geregeld, maar anderhalve week voor de expo diende men de tentoonstelling af te gelasten."Dat was toen een financiële ramp voor onze club en eerlijk gezegd, op dat moment werd er ook even aan gedacht om de vereniging te stoppen, maar we hebben doorgezet. Er zijn toen trouwens heel wat mensen die gestopt zijn met het kweken van vogels.""Ondertussen zijn de bestuursleden volop in de weer met de voorbereidingen van de vogelbeurs die plaatsvindt op zaterdag 16 januari 2021 van 13 tot 18 uur in de zaal De Stille Meers.