"Het is jammer dat deze leuke dag voor onze club niet kan doorgaan" opent Eddy Vancauwenberghe (61) die binnenkort aan zijn vijfde seizoen als voorzitter begint.
...

"Het is jammer dat deze leuke dag voor onze club niet kan doorgaan" opent Eddy Vancauwenberghe (61) die binnenkort aan zijn vijfde seizoen als voorzitter begint. "Het was geen simpele opdracht om dokter Paul Devacht op te volgen als praeses van de club. Mijn voorganger was een monument. Gedurende de 32 jaar dat hij voorzitter was, bouwde hij Eckerlyc uit tot een mooie en stabiele club. Ik probeer zijn levenswerk zo goed als mogelijk verder te zetten en hierbij kan ik rekenen op een hardwerkende bestuursploeg en heel wat vrijwilligers.""We zijn een financieel gezonde club en daardoor zullen we het wegvallen van de Elckerlycdag en de Halloweentocht vrij makkelijk overleven. Onze werking wordt zeker niet gehypothekeerd door het missen van de inkomsten uit de cafetaria." Elckerlyc hanteert een uitgesproken sociale visie. "We willen naast het gezin en de school een forum zijn waar jongeren normen en waarden worden bijgebracht. We willen via de volleybalsport maximale kansen bieden aan jonge mensen om zich te ontwikkelen tot gezonde, sociale en ruimdenkende volwassenen. We merken rondom ons dat bepaalde belangrijke waarden verloren gaan en dat is jammer. Hopelijk kunnen we als club ons steentje bijdragen in de opvoeding van jonge mensen", aldus voorzitter Eddy Vancauwenberghe. Ook op sportief vlak heeft de club duidelijke doelstellingen waar zelden van afgeweken wordt, vertelt de voorzitter. "We willen maximale kansen bieden aan de jeugd uit de eigen gemeente en de buurgemeenten. We zorgen voor een deskundige opleiding en begeleiding zodat elke jeugdspeler de kans krijgt om door te groeien tot een van onze seniorenploegen. We vinden deze visie uiterst belangrijk en merken de voorbije jaren dat we mooie resultaten behalen met speelsters uit onze eigen jeugdopleiding. Met onze seniorenploeg die in de hoogste provinciale reeks uitkomt, willen we dit jaar opnieuw meedoen voor de titel. Het is een publiek geheim dat we graag eens in een hogere reeks willen spelen maar ik heb weinig zicht hoe de andere ploegen de corona-onderbreking zijn doorgekomen. Hopelijk verstoort het virus het normale competitieverloop niet." (PDC)