Jan Desimpelaere is beroepshalve opvoeder in het Waregemse college, in bijberoep onderhoudt hij tuinen en een groot deel van zijn vrije tijd wordt ingenomen door de werking van Tuinhier. Nationaal is de vereniging goed voor zo'n 20.000 leden, waarvan de helft in West-Vlaanderen.
...

Jan Desimpelaere is beroepshalve opvoeder in het Waregemse college, in bijberoep onderhoudt hij tuinen en een groot deel van zijn vrije tijd wordt ingenomen door de werking van Tuinhier. Nationaal is de vereniging goed voor zo'n 20.000 leden, waarvan de helft in West-Vlaanderen. "Ik heb het geluk in mijn eigen gemeente 450 leden te tellen, over een dynamische en relatief jonge bestuursploeg te beschikken en een meer dan gevarieerd programma te behartigen. Mijn vader John was vele jaren secretaris van de afdeling en kende hier nog meer dan ik de pioniers zoals dokter Monbaliu en Paul Benoit. Ik ben ruim tien jaar voorzitter van de plaatselijke afdeling en wil wat graag aan andere afdelingen stimulansen geven. Steeds in overleg, want dit is een constante voor elke werking."De tuin en het tuingebeuren in de breedst mogelijke zin kennen voor Jan weinig geheimen. In zijn tuin blinken de rijpe appels en peren. Ander fruit vond reeds zijn weg naar de keukentafel. Rondom in de serre zijn de tros- en andere tomaten plukrijp en de wintergroenten genoten van de regen van de laatste dagen. Jan kent de knepen van de soorten, het onderhoud en geeft die kennis wat graag door. "Ik ben er eigenlijk van bezeten."De nieuwe voorzitter is de bezieler van het Deerlijkse volkstuinpark. "Ook nationaal zetel ik in een werkgroep over ondermeer die parken. Het aantal groeit overal in Vlaanderen aan, met Oost-Vlaanderen en Limburg als koplopers. Voor veel mensen is dit een mooie hobby en een mogelijkheid tot sociaal contact. Ook in de coronatijd lag de werking, rekening houdend met de voorschriften, niet stil. Het werk is in openlucht en afstand houden is geen probleem. De kers op de taart is uiteraard de verse en pure groenten die de gebruikers meenemen naar huis."De betrokkenheid van de afdelingen is een stokpaardje van Jan. "Ik wil hen bij de besluitvorming betrekken en ook de provinciale werking nieuw leven inblazen. Ik wil werk maken van het bezoeken van de afdelingen; niet om te controleren maar om ideeën uit te wisselen. De uniformiteit bewerkstelligen en met de vereniging naar buiten komen is een noodzaak. Weet je dat elke afdeling nu nog naar eigen goeddunken het bedrag van het lidgeld bepaalt. Ook daarin wil ik streven naar uniformiteit."De nieuwe voorzitter heeft feestelijke verjaardagen in het vooruitzicht. "In 2021 bestaan wij nationaal 125 jaar en in dat jaar vindt het congres in Brugge plaats, dit wordt dus een 'thuismatch'."(MVD)